کاتالوگ
پر بازدیدترین محصولات
گروه علوم پایه صفحه اصلی :: آزمونهای فـراگـیر کارشناسی ارشــد پیام نور :: گروه علوم پایه

دانلود آزمونهای فراگیر کارشناسی ارشد گروه علوم پایه دانشگاه پیام نور از دوره های گذشته


آموزش ریاضی (2)
ریاضی محض - آنالیز (2)
فیزیک - هسته ای (2)
آمار ریاضی (2)
بیوسیستماتیک جانوری (2)
چینه شناسی و فسیل شناسی (1)
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی (2)
ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات (2)
ریاضی محض - جبر (2)
ریاضی محض - هندسه (2)
زمین شناسی - پترولوژی (1)
زمین شناسی -زیست محیطی (1)
زیست شناسی - بیوشیمی (2)
زیست شناسی - ژنتیک (2)
زیست شناسی - علوم جانوری (0)
زیست شناسی - علوم گیاهی (0)
زیست شناسی تکوینی (2)
زیست شناسی سلولی تکوینی (2)
زیست فناوری - میکروبی (2)
سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی (1)
سیستماتیک اکولوژی (2)
شیمی آلی (2)
شیمی تجزیه (2)
شیمی فیزیک (2)
شیمی معدنی (2)
علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری (2)
علوم گیاهی - فیزیولوژی گیاهی (2)
فیتوشیمی (2)
فیزیک - اتمی و مولکولی (2)
فیزیک - زمینه حالت جامد (2)
فیزیک - زمینه ذرات بنیادی (1)
فیزیک - فیزیک بنیادی (2)
فیزیک- گرانش وفیزیک نجومی (2)
 آموزش ریاضی
آموزش ریاضی
 ریاضی محض - آنالیز
ریاضی محض - آنالیز
 فیزیک - هسته ای
فیزیک - هسته ای
آمار ریاضی
آمار ریاضی
بیوسیستماتیک جانوری
بیوسیستماتیک جانوری
چینه شناسی و فسیل شناسی
چینه شناسی و فسیل شناسی
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات
ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات
ریاضی محض - جبر
ریاضی محض - جبر
ریاضی محض - هندسه
ریاضی محض - هندسه
زمین شناسی - پترولوژی
زمین شناسی - پترولوژی
زمین شناسی -زیست محیطی
زمین شناسی -زیست محیطی
زیست شناسی - بیوشیمی
زیست شناسی - بیوشیمی
زیست شناسی - ژنتیک
زیست شناسی - ژنتیک
زیست شناسی - علوم جانوری
زیست شناسی - علوم جانوری
زیست شناسی - علوم گیاهی
زیست شناسی - علوم گیاهی
زیست شناسی تکوینی
زیست شناسی تکوینی
زیست شناسی سلولی تکوینی
زیست شناسی سلولی تکوینی
زیست فناوری - میکروبی
زیست فناوری - میکروبی
سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
سیستماتیک اکولوژی
سیستماتیک اکولوژی
شیمی آلی
شیمی آلی
شیمی تجزیه
شیمی تجزیه
شیمی فیزیک
شیمی فیزیک
شیمی معدنی
شیمی معدنی
علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری
علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری
علوم گیاهی - فیزیولوژی گیاهی
علوم گیاهی - فیزیولوژی گیاهی
فیتوشیمی
فیتوشیمی
فیزیک - اتمی و مولکولی
فیزیک - اتمی و مولکولی
فیزیک - زمینه حالت جامد
فیزیک - زمینه حالت جامد
فیزیک - زمینه ذرات بنیادی
فیزیک - زمینه ذرات بنیادی
فیزیک - فیزیک بنیادی
فیزیک - فیزیک بنیادی
فیزیک- گرانش وفیزیک نجومی
فیزیک- گرانش وفیزیک نجومی

    < بدون محصول >