کاتالوگ
پر بازدیدترین محصولات
گروه علوم انسانی صفحه اصلی :: آزمونهای فـراگـیر کارشناسی ارشــد پیام نور :: گروه علوم انسانی

دانلود آزمونهای فراگیر کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی دانشگاه پیام نور از دوره های گذشته


آموزش محیط زیست (2)
الهیات-فلسفه و کلام اسلامی (2)
بازاریابی (2)
تاریخ - تاریخ اسلام (2)
تغییرات آب وهوایی(اقلیمی) (2)
زبان و ادبیات عربی (2)
زبان و ادبیات فارسی (2)
مدیریت مالی دولتی (2)
آب و هوا شناسی کاربردی (2)
آب وهواشناسی شهری (2)
آسیب شناسی ورزشی حرکات اصلاحی (1)
آموزش زبان انگلیسی (2)
آموزش زبان فارسی (2)
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی (2)
اخلاق -گرایش فلسفه اخلاق (2)
اخلاق-گرایش اخلاق اسلامی (2)
ادبیات کودک و نوجوان (2)
ادبیات مقاومت (2)
اقتصاد اسلامی (2)
الهیات - علوم قرآن وحدیث (2)
بازرگانی بین الملل (2)
تاریخ - تاریخ ایران اسلامی (2)
تاریخ تشیع (2)
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (2)
تحقیقات آموزشی (1)
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی (1)
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی (1)
تربیت بدنی و علوم ورزشی (1)
تشکیلات و روشها (2)
جامعه شناسی (6)
جغرافیا - آمایش شهری (2)
جغرافیا و برنامه ریزی شهری (1)
جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی (1)
جغرافیا- برنامه ریزی کالبدی (2)
جغرافیا- برنامه ریزی مسکن (2)
جغرافیا-بهسازی و نوسازی شهری (2)
جغرافیا-محیط زیست شهری (2)
جغرافیای روستایی-اقتصاد فضا (2)
جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی (0)
حسابداری (2)
حقوق بین الملل (2)
حقوق جزا و جرم شناسی (2)
حقوق خصوصی (2)
رفتار حرکتی- رشد حرکتی (1)
روانشناسی عمومی (2)
زبان شناسی همگانی (2)
زبان و ادبیات انگلیسی (2)
سازماندهی مناطق عشایری (2)
سیستم های اطلاعاتی پیشرفته (2)
علوم اقتصادی (2)
علوم تربیتی- مدیریت آموزشی (2)
علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی (2)
علوم سیاسی (2)
علوم کتابداری واطلاع رسانی (1)
فقه و مبانی حقوق اسلامی (2)
فلسفه اسلامی (2)
فیزیولوژی فعالیت بدنی (1)
فیزیولوژی ورزشی کاربردی (1)
کسب و کار الکترونیک (2)
مدیریت اجرایی (2)
مدیریت اجرایی - استراتژیک (0)
مدیریت اجرایی-بازاریابی و صادرات (0)
مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی (0)
مدیریت اوقات فراغت (1)
مدیریت MBA (2)
مدیریت بازاریابی در ورزش (1)
مدیریت پایدار توسعه روستایی (2)
مدیریت تحول (2)
مدیریت دانش (2)
مدیریت راهبردی (1)
مدیریت رسانه (2)
مدیریت رسانه های ورزشی (2)
مدیریت رویداد های ورزشی (1)
مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (2)
مدیریت مالی (2)
مدیریت منابع اطلاعاتی (2)
مدیریت منابع انسانی (2)
مطالعات کتابخانه های عمومی (1)
نهج البلاغه (2)
 آموزش محیط زیست
آموزش محیط زیست
 الهیات-فلسفه و کلام اسلامی
الهیات-فلسفه و کلام اسلامی
 بازاریابی
بازاریابی
 تاریخ - تاریخ اسلام
تاریخ - تاریخ اسلام
 تغییرات آب وهوایی(اقلیمی)
تغییرات آب وهوایی(اقلیمی)
 زبان و ادبیات عربی
زبان و ادبیات عربی
 زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
 مدیریت مالی دولتی
مدیریت مالی دولتی
آب و هوا شناسی کاربردی
آب و هوا شناسی کاربردی
آب وهواشناسی شهری
آب وهواشناسی شهری
آسیب شناسی ورزشی حرکات اصلاحی
آسیب شناسی ورزشی حرکات اصلاحی
آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان فارسی
آموزش زبان فارسی
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی
اخلاق -گرایش فلسفه اخلاق
اخلاق -گرایش فلسفه اخلاق
اخلاق-گرایش اخلاق اسلامی
اخلاق-گرایش اخلاق اسلامی
ادبیات کودک و نوجوان
ادبیات کودک و نوجوان
ادبیات مقاومت
ادبیات مقاومت
اقتصاد اسلامی
اقتصاد اسلامی
الهیات - علوم قرآن وحدیث
الهیات - علوم قرآن وحدیث
بازرگانی بین الملل
بازرگانی بین الملل
تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
تاریخ تشیع
تاریخ تشیع
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
تحقیقات آموزشی
تحقیقات آموزشی
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
تشکیلات و روشها
تشکیلات و روشها
جامعه شناسی
جامعه شناسی
جغرافیا - آمایش شهری
جغرافیا - آمایش شهری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی
جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی
جغرافیا- برنامه ریزی کالبدی
جغرافیا- برنامه ریزی کالبدی
جغرافیا- برنامه ریزی مسکن
جغرافیا- برنامه ریزی مسکن
جغرافیا-بهسازی و نوسازی شهری
جغرافیا-بهسازی و نوسازی شهری
جغرافیا-محیط زیست شهری
جغرافیا-محیط زیست شهری
جغرافیای روستایی-اقتصاد فضا
جغرافیای روستایی-اقتصاد فضا
جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی
جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی
حسابداری
حسابداری
حقوق بین الملل
حقوق بین الملل
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق خصوصی
حقوق خصوصی
رفتار حرکتی- رشد حرکتی
رفتار حرکتی- رشد حرکتی
روانشناسی عمومی
روانشناسی عمومی
زبان شناسی همگانی
زبان شناسی همگانی
زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات انگلیسی
سازماندهی مناطق عشایری
سازماندهی مناطق عشایری
سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
علوم اقتصادی
علوم اقتصادی
علوم تربیتی- مدیریت آموزشی
علوم تربیتی- مدیریت آموزشی
علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی
علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی
علوم سیاسی
علوم سیاسی
علوم کتابداری واطلاع رسانی
علوم کتابداری واطلاع رسانی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
فلسفه اسلامی
فلسفه اسلامی
فیزیولوژی فعالیت بدنی
فیزیولوژی فعالیت بدنی
فیزیولوژی ورزشی کاربردی
فیزیولوژی ورزشی کاربردی
کسب و کار الکترونیک
کسب و کار الکترونیک
مدیریت اجرایی
مدیریت اجرایی
مدیریت اجرایی - استراتژیک
مدیریت اجرایی - استراتژیک
مدیریت اجرایی-بازاریابی و صادرات
مدیریت اجرایی-بازاریابی و صادرات
مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
مدیریت اوقات فراغت
مدیریت اوقات فراغت
مدیریت MBA
مدیریت MBA
مدیریت بازاریابی در ورزش
مدیریت بازاریابی در ورزش
مدیریت پایدار توسعه روستایی
مدیریت پایدار توسعه روستایی
مدیریت تحول
مدیریت تحول
مدیریت دانش
مدیریت دانش
مدیریت راهبردی
مدیریت راهبردی
مدیریت رسانه
مدیریت رسانه
مدیریت رسانه های ورزشی
مدیریت رسانه های ورزشی
مدیریت رویداد های ورزشی
مدیریت رویداد های ورزشی
مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
مدیریت مالی
مدیریت مالی
مدیریت منابع اطلاعاتی
مدیریت منابع اطلاعاتی
مطالعات کتابخانه های عمومی
مطالعات کتابخانه های عمومی
نهج البلاغه
نهج البلاغه

    < بدون محصول >