پر بازدیدترین محصولات
صفحه اصلی :: نمونه سوالات کارشناسی ارشد نیمسال دوم 93-94 بصورت رشته درسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد نیمسال دوم 93-94 بصورت رشته درسی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

1   2    |  نمایش همه
نمونه سوالات کارشناسی ارشد آمار ریاضی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد آمار ریاضی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۵,۰۰۰ریال

این بسته شامل 38 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی رشته آمار ریاضی نیمسال دوم 93-94 می‌باشد.

همه سوالات دارای پاسخنامه تستی و تشریحی می باشند.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات نیمسال دوم 93-94

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۸۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات

این بسته شامل 40 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی محض - آنالیز نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی محض - آنالیز نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته ریاضی محض - آنالیز

این بسته شامل 49 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی محض - جبر نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی محض - جبر نیمسال دوم 93-94

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۱۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته ریاضی محض- جبر

این بسته شامل 51 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی محض - هندسه نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی محض - هندسه نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته ریاضی محض - هندسه

این بسته شامل 46 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- آبشناسی - ئیدروژئولوژی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- آبشناسی - ئیدروژئولوژی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زمین شناسی- آبشناسی - ئیدروژئولوژی

این بسته شامل 16 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی نیمسال دوم 93-94

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

این بسته شامل 20 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- پترولوژی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- پترولوژی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زمین شناسی-پترولوژی

این بسته شامل 12 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- اقتصادی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- اقتصادی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زمین شناسی - اقتصادی

این بسته شامل 12 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- چینه شناسی و فسیل شناسی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- چینه شناسی و فسیل شناسی نیمسال دوم 93-94

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی

این بسته شامل 12 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زمین شناسی زیست محیطی

این بسته شامل 41 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی تکتونیک نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی تکتونیک نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زمین شناسی-تکتونیک

این بسته شامل 21 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-ژنتیک نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-ژنتیک نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زیست شناسی-ژنتیک

این بسته شامل 14 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش بیوفیزیک نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش بیوفیزیک نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زیست شناسی گرایش بیوفیزیک

این بسته شامل 16 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری نیمسال دوم 93-94

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زیست شناسی-علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری

این بسته شامل 16 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زیست شناسی-علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی

این بسته شامل 16 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زیست شناسی-علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

این بسته شامل 16 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی نیمسال دوم 93-94

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زیست شناسی- علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی

این بسته شامل 18 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی

این بسته شامل 18 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی

این بسته شامل 18 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی

این بسته شامل 16 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد  شیمی - شیمی آلی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد شیمی - شیمی آلی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۹۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته شیمی - شیمی آلی

این بسته شامل 40 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد  شیمی - شیمی تجزیه نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد شیمی - شیمی تجزیه نیمسال دوم 93-94

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته شیمی- شیمی تجزیه

این بسته شامل 34 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد  شیمی - شیمی فیزیک نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد شیمی - شیمی فیزیک نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته شیمی - شیمی فیزیک

این بسته شامل 27 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد  شیمی - شیمی  معدنی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد شیمی - شیمی معدنی نیمسال دوم 93-94

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۹۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته شیمی- شیمی معدنی

این بسته شامل 40 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیتوشیمی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیتوشیمی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته فیتوشیمی

این بسته شامل 23 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- زمین ساخت(تکتونیک) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- زمین ساخت(تکتونیک) نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زمین شناسی- زمین ساخت(تکتونیک)

این بسته شامل 16 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- چینه نگاری و دیرینه شناسی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- چینه نگاری و دیرینه شناسی نیمسال دوم 93-94

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زمین شناسی- چینه نگاری و دیرینه شناسی

این بسته شامل 31 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی (ورودی های 93به بعد) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی (ورودی های 93به بعد) نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی (ورودی های 93به بعد)

این بسته شامل 20 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد  مهندسی برق- الکترونیک نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مهندسی برق- الکترونیک

این بسته شامل 11 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی –بیوتکنولوژی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی –بیوتکنولوژی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مهندسی شیمی –بیوتکنولوژی

این بسته شامل 5 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی اجتماعی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی اجتماعی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی اجتماعی

این بسته شامل 15 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- صنایع نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- صنایع نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مهندسی صنایع- صنایع

این بسته شامل 13 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم وبهره وری نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم وبهره وری نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مهندسی صنایع- مدیریت سیستم وبهره وری

این بسته شامل 13 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه وترابری نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه وترابری نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مهندسی عمران - راه وترابری

این بسته شامل 16 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد  مهندسی عمران - سازه (ورودی قبل از 93) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه (ورودی قبل از 93) نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مهندسی عمران - سازه(ورودی قبل از 93)

این بسته شامل 12 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (سیستمهای چند رسانه ای) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (سیستمهای چند رسانه ای) نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مهندسی فناوری اطلاعات(سیستمهای چند رسانه ای)

این بسته شامل 13 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد  مهندسی کامپیوتر -نرم افزار نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر -نرم افزار نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مهندسی کامپیوتر -نرم افزار

این بسته شامل 33 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

این بسته شامل 19 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی دینامیک، ارتعاشات و کنترل نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی دینامیک، ارتعاشات و کنترل نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی دینامیک، ارتعاشات و کنترل

این بسته شامل 18 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی طراحی ماشین نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی طراحی ماشین نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی طراحی ماشین

این بسته شامل 18 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- ساخت وتولید نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- ساخت وتولید نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مهندسی مکانیک- ساخت وتولید

این بسته شامل 15 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد تاریخ- تاریخ ایران اسلامی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد تاریخ- تاریخ ایران اسلامی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته تاریخ- تاریخ ایران اسلامی

این بسته شامل 14 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد تاریخ- تاریخ اسلام نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد تاریخ- تاریخ اسلام نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته تاریخ- تاریخ اسلام

این بسته شامل 14 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری نیمسال دوم 93-94

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۹۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته جغرافیابرنامه ریزی شهری

این بسته شامل 37 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی روستایی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی روستایی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته جغرافیابرنامه ریزی روستایی

این بسته شامل 19 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

این بسته شامل 12 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد  جغرافیا و برنامه ریزی شهری-آمایش شهری نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-آمایش شهری نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری-آمایش شهری

این بسته شامل 22 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-محیط زیست شهری نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-محیط زیست شهری نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری-محیط زیست شهری

این بسته شامل 20 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-برنامه ریزی مسکن نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-برنامه ریزی مسکن نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری-برنامه ریزی مسکن

این بسته شامل 24 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-بهسازی و نوسازی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-بهسازی و نوسازی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری-بهسازی و نوسازی

این بسته شامل 22 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد علوم سیاسی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد علوم سیاسی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته علوم سیاسی

این بسته شامل 8 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۸۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات

این بسته شامل 36 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مهندسی کشاورزی- زراعت

این بسته شامل 16 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی کشاورزی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی کشاورزی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی کشاورزی

این بسته شامل 18 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد الهیات - علوم قرآن و حدیث نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد الهیات - علوم قرآن و حدیث نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته الهیات - علوم قرآن و حدیث

این بسته شامل 18 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۹۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی

این بسته شامل 38 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد الهیات- فلسفه و کلام اسلامی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد الهیات- فلسفه و کلام اسلامی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته الهیات- فلسفه و کلام اسلامی

این بسته شامل 10 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد تاریخ تشیع نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد تاریخ تشیع نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته تاریخ تشیع

این بسته شامل 44 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زبان شناسی همگانی

این بسته شامل 31 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی- ادبیات مقاومت نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی- ادبیات مقاومت نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زبان وادبیات فارسی- ادبیات مقاومت

این بسته شامل 28 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته روانشناسی عمومی

این بسته شامل 8 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی- مطالعات کتابخانه های عمومی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی- مطالعات کتابخانه های عمومی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته علم اطلاعات ودانش شناسی- مطالعات کتابخانه های عمومی

این بسته شامل 30 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی (عنوان قدیم رشته:علوم کتابداری و اطلاع رسانی ) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی (عنوان قدیم رشته:علوم کتابداری و اطلاع رسانی ) نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته علم اطلاعات ودانش شناسی (عنوان قدیم رشته:علوم کتابداری و اطلاع رسانی )

این بسته شامل 26 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)

این بسته شامل 13 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی (مدیریت فناوری اطلاعات) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی (مدیریت فناوری اطلاعات) نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی (مدیریت فناوری اطلاعات)

این بسته شامل 14 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مدیریت آموزشی

این بسته شامل 16 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزش نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزش نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزش

این بسته شامل 10 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد علوم اقتصادی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد علوم اقتصادی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۹۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته علوم اقتصاد

این بسته شامل 38 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیزیک - زمینه حالت جامد نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیزیک - زمینه حالت جامد نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۸۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته فیزیک - زمینه حالت جامد

این بسته شامل 37 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیزیک - زمینه ذرات بنیادی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیزیک - زمینه ذرات بنیادی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته فیزیک - زمینه ذرات بنیادی

این بسته شامل 22 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیزیک - زمینه اتمی و مولکولی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیزیک - زمینه اتمی و مولکولی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته فیزیک - زمینه اتمی و مولکولی

این بسته شامل 33 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیزیک - زمینه فیزیک بنیادی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیزیک - زمینه فیزیک بنیادی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته فیزیک - زمینه فیزیک بنیادی

این بسته شامل 19 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیزیک - زمینه هسته ای نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیزیک - زمینه هسته ای نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۸۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته فیزیک - زمینه هسته ای

این بسته شامل 36 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد جامعه شناسی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد جامعه شناسی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۲۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته جامعه شناسی

این بسته شامل 50 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زبان و ادبیات فارسی

این بسته شامل 54 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی‌ - علوم گیاهی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی‌ - علوم گیاهی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زیست شناسی‌ - علوم گیاهی

این بسته شامل 26 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی زیست شناسی -علوم جانوری نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی زیست شناسی -علوم جانوری نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زیست شناسی -علوم جانوری

این بسته شامل 16 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی - بیوشیمی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی - بیوشیمی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته زیست شناسی - بیوشیمی

این بسته شامل 29 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت MBA نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت MBA نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مدیریت MBA

این بسته شامل 16 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (استراتژیک) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (استراتژیک) نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مدیریت اجرایی (استراتژیک)

این بسته شامل 20 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (بازار یابی و صادرات) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (بازار یابی و صادرات) نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مدیریت اجرایی (بازار یابی و صادرات)

این بسته شامل 20 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مدیریت اجرایی

این بسته شامل 22 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( بازار یابی) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( بازار یابی) نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مدیریت بازرگانی ( بازار یابی)

این بسته شامل 13 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل) نیمسال دوم 93-94

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)

این بسته شامل 13 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( مدیریت مالی ) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( مدیریت مالی ) نیمسال دوم 93-94

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مدیریت بازرگانی ( مدیریت مالی )

این بسته شامل 15 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ( مدیریت منابع انسانی ) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ( مدیریت منابع انسانی ) نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مدیریت دولتی ( مدیریت منابع انسانی )

این بسته شامل 18 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ( تشکیلات و روشها ) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ( تشکیلات و روشها ) نیمسال دوم 93-94

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مدیریت دولتی ( تشکیلات و روشها )

این بسته شامل 18 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی( مدیریت تحول ) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی( مدیریت تحول ) نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مدیریت دولتی( مدیریت تحول )

این بسته شامل 18 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ( مدیریت سیستمهای اطلاعاتی) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ( مدیریت سیستمهای اطلاعاتی) نیمسال دوم 93-94

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مدیریت دولتی ( مدیریت سیستمهای اطلاعاتی)

این بسته شامل 18 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ( مدیریت مالی دولتی ) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ( مدیریت مالی دولتی ) نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مدیریت دولتی ( مدیریت مالی دولتی )

این بسته شامل 18 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

این بسته شامل 16 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ( سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ( سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته) نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مدیریت فناوری اطلاعات ( سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته)

این بسته شامل 12 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ( کسب وکار الکترونیک) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ( کسب وکار الکترونیک) نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مدیریت فناوری اطلاعات ( کسب وکار الکترونیک)

این بسته شامل 12 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد  مدیریت فناوری اطلاعات ( مدیریت دانش ) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ( مدیریت دانش ) نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مدیریت فناوری اطلاعات ( مدیریت دانش )

این بسته شامل 12 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ( مدیریت منابع اطلاعاتی) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ( مدیریت منابع اطلاعاتی) نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مدیریت فناوری اطلاعات ( مدیریت منابع اطلاعاتی)

این بسته شامل 12 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی اسلامی نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی اسلامی نیمسال دوم 93-94

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی اسلامی

این بسته شامل 8 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

1   2    |  نمایش همه