پر بازدیدترین محصولات

45 محصول یافت شد

چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

مدیریت بازرگانی-بازاریابی آذر ماه 92
اطلاعات بیشتر...


مدیریت بازرگانی-بازاریابی آذر ماه 92

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

 کارشناسی ارشد فراگیر سال 1392

مدیریت بازرگانی-کلیه گرایش ها آذر ماه 91
اطلاعات بیشتر...


مدیریت بازرگانی-کلیه گرایش ها آذر ماه 91

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

کارشناسی ارشد فراگیر سال 1391

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( بازار یابی) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( بازار یابی) نیمسال دوم 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مدیریت بازرگانی ( بازار یابی)

این بسته شامل 13 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل) نیمسال دوم 93-94

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)

این بسته شامل 13 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( مدیریت مالی ) نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( مدیریت مالی ) نیمسال دوم 93-94

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

پکیج نیمسال 93-94-2 رشته مدیریت بازرگانی ( مدیریت مالی )

این بسته شامل 15 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد.

نمونه سوالات کارشناسی ارشد نیمسال دوم 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد نیمسال دوم 93-94

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱,۲۰۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ریال (17%)
بسته تعداد رشته تعداد درس تعداد فایل‌های سوال تعداد فایل‌های پاسخنامه قیمت
نیمسال 93-94-2 کارشناسی ارشد
 
98 570 1,034 1,100 100,000 تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد تابستان 93-94

نمونه سوالات کارشناسی ارشد تابستان 93-94

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ریال
بسته تعداد رشته تعداد درس تعداد فایل‌های سوال تعداد فایل‌های پاسخنامه قیمت

نیمسال 93-94-3

(تابستان)

کارشناسی ارشد
 

98 262 539 560 40,000 تومان

 

اقتصاد مديريت
اطلاعات بیشتر...


اقتصاد مديريت

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۸۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (18%)

نیمسال اول              94- 93          +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91           برون مرزی

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90          برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89         برون مرزی

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88          +پاسخنامه            رایگان

نیمسال اول              89- 88             رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

بازار شناسي و مسايل بازاریابی
اطلاعات بیشتر...


بازار شناسي و مسايل بازاریابی

(تعداد رای: 3)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (17%)

نیمسال اول              93- 92     برون مرزی سری 4

نیمسال اول              93- 92     برون مرزی سری 6

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90       برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

بازرگاني بين الملل
اطلاعات بیشتر...


بازرگاني بين الملل

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (24%)

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال اول              93- 92          برون مرزی

 

 

نیمسال اول              93- 92         +پاسخنامه

 

نیمسال دوم              92-91          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90        برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90  

نیمسال اول              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88            رایگان

نیمسال اول              89- 88             رایگان          +پاسخنامه

نیمسال اول              88- 87             رایگان

بازارها و نهادهاي مالي
اطلاعات بیشتر...


بازارها و نهادهاي مالي

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92- 91

نیمسال دوم              93- 92      همراه با پاسخنامه

بازاريابي صنعتي
اطلاعات بیشتر...


بازاريابي صنعتي

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (15%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              88- 87             رایگان

بررسی رفتارمصرف كننده
اطلاعات بیشتر...


بررسی رفتارمصرف كننده

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90  

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

به همراه خلاصه فصل های 1 تا 13 کتاب بصورت رایگان

 تئوريهاي مديريت 1
اطلاعات بیشتر...


تئوريهاي مديريت 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (10%)

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90           برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

تحقيق در عمليات پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


تحقيق در عمليات پيشرفته

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              89- 88             رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

تحقيقات بازاريابي
اطلاعات بیشتر...


تحقيقات بازاريابي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (15%)

نیمسال دوم              93-92  

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

تحليل آماري
اطلاعات بیشتر...


تحليل آماري

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال دوم              93-92  

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              88- 87             رایگان

حسابداري در مديريت
اطلاعات بیشتر...


حسابداري در مديريت

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

به همراه حل تمرین کتاب بصورت رایگان

حقوق بازرگاني بين الملل
اطلاعات بیشتر...


حقوق بازرگاني بين الملل

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92  

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

روش تحقيق كاريردي
اطلاعات بیشتر...


روش تحقيق كاريردي

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93-92           با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92          با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91          با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91          با پاسخنامه

زبان تخصصی مدیریت بازرگانی
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصی مدیریت بازرگانی

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۷۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (22%)

تابستان 93          +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90          +پاسخنامه

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89          برون مرزی

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88            رایگان          +پاسخنامه

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

سازمانهاي پولي و مالي
اطلاعات بیشتر...


سازمانهاي پولي و مالي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (17%)

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

سميناردر مديريت مالي
اطلاعات بیشتر...


سميناردر مديريت مالي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90       برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

سيستم اطلاعاتي مديريت پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


سيستم اطلاعاتي مديريت پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۷۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال اول              94- 93

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92         برون مرزی

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90           برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89          +پاسخنامه

نیمسال اول              89- 88             رایگان

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

به همراه کتاب اصلی و خلاصه کامل کتاب بصورت رایگان

مباني سازمان و مديريت
اطلاعات بیشتر...


مباني سازمان و مديريت

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92 

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90 

مديريت استراتژيك پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


مديريت استراتژيك پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۸۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۷۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (12%)

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92         برون مرزی

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90       برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90  

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90       برون مرزی

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89        برون مرزی

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 مديريت رفتارسازماني پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


مديريت رفتارسازماني پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (10%)

نیمسال اول              94- 93          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89         برون مرزی

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

مديريت سرمايه گذاريها
اطلاعات بیشتر...


مديريت سرمايه گذاريها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

مديريت صادرات و واردات
اطلاعات بیشتر...


مديريت صادرات و واردات

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

مديريت منابع انساني پیشرفته
اطلاعات بیشتر...


مديريت منابع انساني پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (13%)

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90  

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

به همراه خلاصه کامل درس و نمونه تست های تالیفی همراه جواب بصورت رایگان

مدیریت مالی 1
اطلاعات بیشتر...


مدیریت مالی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92       برون مرزی

نیمسال دوم              93-92  

تابستان 92

نیمسال اول              92-91

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

تجزيه و تحليل سيستم
اطلاعات بیشتر...


تجزيه و تحليل سيستم

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              92-91        همراه با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92        همراه با پاسخنامه

بازاریابی بین المللی
اطلاعات بیشتر...


بازاریابی بین المللی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92  

تابستان 92

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              90- 89

بازار یابی و مدیریت بازار
اطلاعات بیشتر...


بازار یابی و مدیریت بازار

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92  

نیمسال اول              93- 92

تابستان 92

نیمسال اول              92-91

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90  

تحقیق در عملیات 1
اطلاعات بیشتر...


تحقیق در عملیات 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

تابستان 91          +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              90- 89

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
اطلاعات بیشتر...


مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

تابستان 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90   

مدیریت مالی 2
اطلاعات بیشتر...


مدیریت مالی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92 

تابستان 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90   

مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی در ورزش

مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی در ورزش

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (19%)

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

تابستان 92

نیمسال اول              92-91

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال دوم              89- 88          +پاسخنامه            رایگان

نیمسال اول              89- 88          +پاسخنامه             رایگان

اصول حسابداری 3

اصول حسابداری 3

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (19%)

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92        برون مرزی

نیمسال دوم              93-92  

نیمسال اول              93- 92        برون مرزی

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90         برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90  

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              89- 88            رایگان

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

آمار و کاربرد آن در مدیریت

آمار و کاربرد آن در مدیریت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92  

نیمسال دوم              91- 90  

روش تحقیق-مبانی روش تحقیق

روش تحقیق-مبانی روش تحقیق

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92  

تابستان 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90  

تابستان 90

نیمسال اول              90- 89

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92 

اصول سازمان و مدیریت

اصول سازمان و مدیریت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

تابستان 92

نیمسال اول              92-91

تابستان 91          +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89

رفتار سازمانی-مدیریت رفتار سازمانی

رفتار سازمانی-مدیریت رفتار سازمانی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۸۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول              94- 93          +پاسخنامه

تابستان 93          +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91          +پاسخنامه

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90   

نیمسال اول              91- 90          +پاسخنامه

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89          +پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89          +پاسخنامه

نیمسال دوم              89- 88           +پاسخنامه           رایگان

نیمسال اول              89- 88           +پاسخنامه           رایگان

نیمسال دوم              88- 87           +پاسخنامه          رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان