پر بازدیدترین محصولات
مهندسی معماری صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش هنر و معماری :: مهندسی معماری

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مهندسی معماری


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

حکمت هنر اسلامی
اطلاعات بیشتر...


حکمت هنر اسلامی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمســال دوم    91 - 90    +   پاسخنامه

نیمســال دوم    92 - 91  

 

روانشناسی محیط
اطلاعات بیشتر...


روانشناسی محیط

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمســال دوم    91 - 90      + پاسخنامه

نیمســال دوم    92 - 91       

نیمســال اول     93 - 92        + پاسخنامه

نیمســال دوم    93 - 92         + پاسخنامه

 

روش تحقیق معماری
اطلاعات بیشتر...


روش تحقیق معماری

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمســال دوم    91 - 90        + پاسخنامه

نیمســال دوم    92 - 91       

 

روشهای پیشرفته ساخت
اطلاعات بیشتر...


روشهای پیشرفته ساخت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمســال دوم    92 - 91     

 

سیر اندیشه های معماری
اطلاعات بیشتر...


سیر اندیشه های معماری

(تعداد رای: 4)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمســال دوم    91 - 90        تستی  +  پاسخنامه

نیمســال دوم    92 - 91        تستی

 

معماری همساز با اقلیم
اطلاعات بیشتر...


معماری همساز با اقلیم

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمســال دوم    91 - 90       تستی  +  پاسخنامه

نیمســال دوم    92 - 91       تستی

 

مقاومت مصالح و سازه های بتنی
اطلاعات بیشتر...


مقاومت مصالح و سازه های بتنی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمســال اول    92 - 91            تستی

 

نظریه و روشهای طراحی
اطلاعات بیشتر...


نظریه و روشهای طراحی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمســال دوم    91 - 90      تستی   +   پاسخنامه

نیمســال دوم    92 - 91      تستی

 

جزوه نظریه ها وروشهای طراحی-ارشد معماری
اطلاعات بیشتر...


جزوه نظریه ها وروشهای طراحی-ارشد معماری

(تعداد رای: 3)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

جزوه نظریه ها و روشهای طراحی - برنامه ریزی و  روش شناسی طراحی

تدوین گر : دکتر حیدر جهان بخش