پر بازدیدترین محصولات
پــــــــژوهـــش هــــنـر صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش هنر و معماری :: پــــــــژوهـــش هــــنـر

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته پژوهش هنر


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

 آشنایي با هنر و تمدن شرق
اطلاعات بیشتر...


آشنایي با هنر و تمدن شرق

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول      90 - 89 

نیمسال دوم      90 - 89

نیمسال اول      91 - 90 

نیمسال دوم      91 - 90

 

آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران
اطلاعات بیشتر...


آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول       91 - 90 

تابســــــتان       90 

 

اسطوره شناسي (هنر و اسطوره)
اطلاعات بیشتر...


اسطوره شناسي (هنر و اسطوره)

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم      90 - 89 

 نیمسال اول      91 - 90

 

بررسي و تحليل مكاتب هنري
اطلاعات بیشتر...


بررسي و تحليل مكاتب هنري

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول      90 - 89     

نیمسال دوم     90 - 89      

تابســـــــتان     90            

نیمسال اول     91 - 90      

نیمسال دوم     91 - 90

نیمسال اول              94- 93

 

مطالعات تطبيقي هنر 1
اطلاعات بیشتر...


مطالعات تطبيقي هنر 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول        90 - 89 

نیمسال دوم       90 - 89 

نیمسال اول        91 - 90      

 نیمسال دوم      91 - 90          پاسخنامه

 

هنر و نماد (نشانه شناسي)
اطلاعات بیشتر...


هنر و نماد (نشانه شناسي)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90       با پاسخنامه

 

 آشنایی با آرا متفکران در باب هنر
اطلاعات بیشتر...


آشنایی با آرا متفکران در باب هنر

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90 - 89

نیمسال اول              91 - 90           

نیمسال دوم              91 - 90              پاسخنامه

 

انسان ،طبیعت، طراحی 1
اطلاعات بیشتر...


انسان ،طبیعت، طراحی 1

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              90- 89

تابستان 90

 

تجزیه وتحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی
اطلاعات بیشتر...


تجزیه وتحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

تابستان 90

 

جامعه شناسی هنر
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسی هنر

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول           91 - 90  

نیمسال دوم          91 - 90  +  پاسخنامه

 

حکمت هنر اسلامی
اطلاعات بیشتر...


حکمت هنر اسلامی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90         با پاسخنامه

 

زبان تخصصی 1
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول          91 - 90   

نیمسال دوم          91 - 90   +  پاسخنامه

 

 زبان تخصصی 2
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول           91 - 90          

نیمسال دوم           91 - 90              +  پاسخنامه

 

کارگاه روش تحقیق
اطلاعات بیشتر...


کارگاه روش تحقیق

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91-90        با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91        با پاسخنامه

 

 مبانی هنرهای تجسمی 1
اطلاعات بیشتر...


مبانی هنرهای تجسمی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              90- 89

تابستان 90

 

 

مبانی هنرهای تجسمی 2
اطلاعات بیشتر...


مبانی هنرهای تجسمی 2

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمســال اول    89 -88

تابستان 90

 

مطالعات تطبیقی هنر2
اطلاعات بیشتر...


مطالعات تطبیقی هنر2

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول            91 - 90 

نیمسال دوم           91 - 90       +  پاسخنامه

 

هنر وتمدن اسلامی 1
اطلاعات بیشتر...


هنر وتمدن اسلامی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              90- 89

تابستان 90

نیمسال دوم              91- 90

 

هنر وتمدن اسلامی 2
اطلاعات بیشتر...


هنر وتمدن اسلامی 2

(تعداد رای: 3)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              90- 89

تابستان 90

نیمسال دوم              91- 90

 

 آشنایی با هنر در تاریخ 2 آشنایی با هنر در تاریخ 2
اطلاعات بیشتر...


آشنایی با هنر در تاریخ 2 آشنایی با هنر در تاریخ 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمســال اول       90 - 89