پر بازدیدترین محصولات
صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم کشاورزی :: مهندسی کشاورزی-زراعت

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مهندسی کشاورزی- زراعت


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

تغذيه گياهان زراعي
اطلاعات بیشتر...


تغذيه گياهان زراعي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول           91 - 90

 

اکولوژی گیاهان زراعی
اطلاعات بیشتر...


اکولوژی گیاهان زراعی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول    91 - 90

 

فیزیولوژی علفهای هرز وعلف کش ها
اطلاعات بیشتر...


فیزیولوژی علفهای هرز وعلف کش ها

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول     91 - 90 

 

فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی
اطلاعات بیشتر...


فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول    91 - 90

نیمسال دوم   91 - 90     با پاسخنامه

 

 اکولوژی عمومی
اطلاعات بیشتر...


اکولوژی عمومی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

 

خاک شناسی عمومی
اطلاعات بیشتر...


خاک شناسی عمومی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

 

زراعت عمومی
اطلاعات بیشتر...


زراعت عمومی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

 

طرح آزمایشهای کشاورزی
اطلاعات بیشتر...


طرح آزمایشهای کشاورزی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

تابستان 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91