پر بازدیدترین محصولات
صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم کشاورزی :: مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

اصلاح نباتات تکميلي
اطلاعات بیشتر...


اصلاح نباتات تکميلي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              91- 90

 

 بيو تكنولوژي گياهي مقدماتي
اطلاعات بیشتر...


بيو تكنولوژي گياهي مقدماتي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول      88 – 87  

نیمسال دوم      88 -  87

نیمسال اول      91 – 90

 

بيو شيمي
اطلاعات بیشتر...


بيو شيمي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول      88 – 87

نیمسال دوم      88 -  87

نیمسال اول      91 – 90

 

بيولوژي سلولي مولكولي
اطلاعات بیشتر...


بيولوژي سلولي مولكولي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول       88 – 87 

نیمسال اول      90 –  89 

نیمسال دوم      90 – 89 

نیمسال اول      91 – 90

 

روش تحقيق در علوم زيستي
اطلاعات بیشتر...


روش تحقيق در علوم زيستي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              91- 90

 

ريز ازديادي و كشت بافتهاي گياهي
اطلاعات بیشتر...


ريز ازديادي و كشت بافتهاي گياهي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول      88 – 87  

نیمسال دوم      88 -  87 

نیمسال اول      91 – 90

 

ژنتيك مولكولي مقدماتي
اطلاعات بیشتر...


ژنتيك مولكولي مقدماتي

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

 

سيتوژنتيك
اطلاعات بیشتر...


سيتوژنتيك

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم      88 -  87 

نیمسال اول      88 – 87  

نیمسال اول      91 – 90 

 

كاربرد بيوتكنولوژي در زراعت و اصلاح نباتات
اطلاعات بیشتر...


كاربرد بيوتكنولوژي در زراعت و اصلاح نباتات

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول       90 – 89  

نیمسال دوم      90 – 89  

نیمسال اول       91 – 90 

 

كاربرد كامپيوتر در بيو تكنولوژي
اطلاعات بیشتر...


كاربرد كامپيوتر در بيو تكنولوژي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول       88 – 87 

نیمسال اول       90 – 89 

نیمسال دوم      90 – 89

نیمسال اول      91 – 90

 

مهندسي ژنتيك
اطلاعات بیشتر...


مهندسي ژنتيك

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول       88 – 87

نیمسال دوم      90 – 89

نیمسال اول      90 – 89 

نیمسال اول      91 – 90 

 

ميكروبيولوژي عمومي
اطلاعات بیشتر...


ميكروبيولوژي عمومي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول      88 – 87 

 

هورمونهاي گياهي و تمايز بافتها
اطلاعات بیشتر...


هورمونهاي گياهي و تمايز بافتها

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول       88 – 87 

نیمسال اول      90 –  89 

نیمسال دوم      90 – 89

نیمسال اول      91 – 90

 

اصول اصلاح نباتات
اطلاعات بیشتر...


اصول اصلاح نباتات

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              91- 90     با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

 

آفات و بیماریهای گیاهی
اطلاعات بیشتر...


آفات و بیماریهای گیاهی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              93- 92

 

باغبانی عمومی
اطلاعات بیشتر...


باغبانی عمومی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              91- 90

 

ژنتیک
اطلاعات بیشتر...


ژنتیک

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

تابستان 90

نیمسال اول              93- 92

 

طرح آزمایشهای کشاورزی
اطلاعات بیشتر...


طرح آزمایشهای کشاورزی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

تابستان 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

فیزیو لوژی گیاهان زراعی
اطلاعات بیشتر...


فیزیو لوژی گیاهان زراعی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

تابستان 90

نیمسال دوم              91- 90    با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91