پر بازدیدترین محصولات
صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش فنی و مهندسی :: مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

الگوريتم های پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


الگوريتم های پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول        88 - 87

نیمسال اول        90 - 89

نیمسال دوم        90 - 89

نیمسال اول        91 - 90

نیمسال اول        92 - 91

تابســــــتان       90

 

 پايگاه داده پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


پايگاه داده پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              88- 87

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              92-91       آزمون مجدد

 

پردازش تصوير
اطلاعات بیشتر...


پردازش تصوير

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

پردازش گفتار
اطلاعات بیشتر...


پردازش گفتار

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

به همراه سوالات تشریحی مهارت (1-2-3-4-5-6) بصورت رایگان

 

 پردازش موازي
اطلاعات بیشتر...


پردازش موازي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

داده كاوي و انبار داده ها
اطلاعات بیشتر...


داده كاوي و انبار داده ها

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91        با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

همراه با سوالات تالیفی با پاسخنامه بصورت رایگان

 

سيستم عامل های پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


سيستم عامل های پيشرفته

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

سيستم هاي خبره و مهندسي دانش
اطلاعات بیشتر...


سيستم هاي خبره و مهندسي دانش

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري
اطلاعات بیشتر...


سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

شبكه هاي عصبي
اطلاعات بیشتر...


شبكه هاي عصبي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول        88 - 87 

نیمسال اول       90 - 89  

نیمسال دوم       90 - 89  

نیمسال دوم       91 - 90 

نیمسال اول       91 - 90

 

شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

همراه با 40 نمونه سوال از فصول مختلف از کتاب شامل صد ها سوال همراه با پاسخنامه بصورت رایگان

 

طراحي نرم افزارهاي مطمئن
اطلاعات بیشتر...


طراحي نرم افزارهاي مطمئن

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

 

مباحث ويژه درمهندسي نرم افزار
اطلاعات بیشتر...


مباحث ويژه درمهندسي نرم افزار

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول       88 - 87    

نیمسال اول       90 - 89   

نیمسال دوم       90 - 89 

نیمسال اول       91 - 90

نیمسال اول       92 - 91

 

مدل سازي و بررسي كارايي سيستمهاي کامپیوتری
اطلاعات بیشتر...


مدل سازي و بررسي كارايي سيستمهاي کامپیوتری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

 

معماري كامپيوتر پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


معماري كامپيوتر پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول        88 - 87   

نیمسال اول        90 - 89   

نیمسال دوم        90 - 89 

نیمسال اول        91 - 90

نیمسال اول        92 - 91

 

مهندسي نرم افزار پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


مهندسي نرم افزار پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90      با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

همراه با 57 صفحه سوال از کتاب به همراه پاسخنامه بصورت رایگان

 

هوش مصنوعی
اطلاعات بیشتر...


هوش مصنوعی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

 

اصول طراحی پایگاه داده
اطلاعات بیشتر...


اصول طراحی پایگاه داده

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              93- 92

 

سیستم های عامل
اطلاعات بیشتر...


سیستم های عامل

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              93- 92

 

طراحی الگوریتمها
اطلاعات بیشتر...


طراحی الگوریتمها

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

معماری کامپیوتر
اطلاعات بیشتر...


معماری کامپیوتر

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              93- 92

 

مهندسی نرم افزار 2
اطلاعات بیشتر...


مهندسی نرم افزار 2

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              93- 92

 

نظریه زبانها و ماشین ها
اطلاعات بیشتر...


نظریه زبانها و ماشین ها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92