پر بازدیدترین محصولات
صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش فنی و مهندسی :: مهندسی شیمی بیوتکنولوژی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

بازیافت و جداسازی مواد بیولوژیکی
اطلاعات بیشتر...


بازیافت و جداسازی مواد بیولوژیکی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیکی
اطلاعات بیشتر...


پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیکی

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

 

ترمودینامیک پیشرفته
اطلاعات بیشتر...


ترمودینامیک پیشرفته

(تعداد رای: 3)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

مبانی ژنتیک مولکولی
اطلاعات بیشتر...


مبانی ژنتیک مولکولی

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

 

میکروبیولوژی صنعتی و فرایند های تخمیری
اطلاعات بیشتر...


میکروبیولوژی صنعتی و فرایند های تخمیری

(تعداد رای: 3)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

 

میکروبیولوژی عمومی
اطلاعات بیشتر...


میکروبیولوژی عمومی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

 نیمسال اول        91 - 90       

 نیمسال اول        92 - 91

نیمسال دوم        92 - 91  

 

ریاضیات پیشرفته
اطلاعات بیشتر...


ریاضیات پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

 تکنو لوژی آنزیم ها
اطلاعات بیشتر...


تکنو لوژی آنزیم ها

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول    92 - 91

 

ترمودینامیک مهندسی شیمی 2
اطلاعات بیشتر...


ترمودینامیک مهندسی شیمی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم    92 - 91

نیمسال اول    93 - 92

 

مکانیک سیالات 2
اطلاعات بیشتر...


مکانیک سیالات 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم    92 - 91

نیمسال اول    93 - 92