پر بازدیدترین محصولات
زبان و ادبیات انگلیسی صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش ادبیات و زبانهای خارجه :: زبان و ادبیات انگلیسی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زبان و ادبیات انگلیسی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

ادبيات قرن هفده و هجده
اطلاعات بیشتر...


ادبيات قرن هفده و هجده

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول           91  - 90 

 

بررسی آثار نمایشنامه نویسان بزرگ جهان
اطلاعات بیشتر...


بررسی آثار نمایشنامه نویسان بزرگ جهان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول       91 - 90 

نیمسال اول       92 - 91

 

دوره تجديد حيات ادبي
اطلاعات بیشتر...


دوره تجديد حيات ادبي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول        91 - 90        

نیمسال دوم       91 - 90           +  پاسخنامه

 

شناخت ادبيات
اطلاعات بیشتر...


شناخت ادبيات

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم          91  - 90          +  پاسخنامه

نیمسال اول           91  - 90 

 

مباحث زبان شناسي
اطلاعات بیشتر...


مباحث زبان شناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول       91  -  90 

 

ادبیات آمریکا
اطلاعات بیشتر...


ادبیات آمریکا

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم          91 - 90   +  پاسخنامه

 

داستان بلند
اطلاعات بیشتر...


داستان بلند

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم         91 - 90    + پاسخنامه

 

داستان کوتاه
اطلاعات بیشتر...


داستان کوتاه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم          91 - 90   +  پاسخنامه

 

نمایشنامه معاصر انگلیسی
اطلاعات بیشتر...


نمایشنامه معاصر انگلیسی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم          91 - 90   +  پاسخنامه

 

نقد ادبی
اطلاعات بیشتر...


نقد ادبی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول        93 - 92   +  پاسخنامه

 

 روش تحقیق
اطلاعات بیشتر...


روش تحقیق

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول        93 - 92   +  پاسخنامه

 

نقد و بررسی ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر...


نقد و بررسی ادبیات فارسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

 

ادبیات از دیدگاه زبان شناسی
اطلاعات بیشتر...


ادبیات از دیدگاه زبان شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

 

ادبیات اروپا
اطلاعات بیشتر...


ادبیات اروپا

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

 

شعر دوره رمانتیک
اطلاعات بیشتر...


شعر دوره رمانتیک

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93