پر بازدیدترین محصولات
زبــان و ادبیــات عـربـی صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش ادبیات و زبانهای خارجه :: زبــان و ادبیــات عـربـی

داملود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زبان و ادبیات عربی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

ادبیات داستانی
اطلاعات بیشتر...


ادبیات داستانی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              91- 90

 

ادبيات عرفاني
اطلاعات بیشتر...


ادبيات عرفاني

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92 - 91

نیمسال اول              93 - 92       + پاسخنامه                          

نیمسال دوم              93 - 92       + پاسخنامه

 

متون تخصصی انگلیسی
اطلاعات بیشتر...


متون تخصصی انگلیسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

تابستان 90

 

شعر عربي از آغاز تا پايان دوره اموی
اطلاعات بیشتر...


شعر عربي از آغاز تا پايان دوره اموی

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93       با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

تابستان 90

 

شعر عربی در دوره عباسی
اطلاعات بیشتر...


شعر عربی در دوره عباسی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

مباحث زبان شناسی عربی
اطلاعات بیشتر...


مباحث زبان شناسی عربی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم          91 - 90 

نیمسال اول          92 - 91

نیمسال اول              94- 93

 

مباحث صرفي و نحوي
اطلاعات بیشتر...


مباحث صرفي و نحوي

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93       با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

تابستان 90

 

مباحث علوم بلاغی
اطلاعات بیشتر...


مباحث علوم بلاغی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم         91 - 90

نیمسال اول          92 - 91    

نیمسال اول          93 - 92    +  پاسخنامه

نیمسال دوم         93 - 92   +   پاسخنامه

نیمسال اول              94- 93

 

نثر عربي از آغاز تا پايان دوره اموی
اطلاعات بیشتر...


نثر عربي از آغاز تا پايان دوره اموی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

تابستان 90

 

نثرعربی در دوره عباسی
اطلاعات بیشتر...


نثرعربی در دوره عباسی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم            91 - 90

 

نقدادبی و مکاتب نقدی
اطلاعات بیشتر...


نقدادبی و مکاتب نقدی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول    94- 93        با پاسخنامه

نیمسال اول   92 - 91

نیمسال دوم   91 - 90

 

 انشاء 1
اطلاعات بیشتر...


انشاء 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90       با پاسخنامه

 

مکالمه 1
اطلاعات بیشتر...


مکالمه 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

 

نثر دوره معاصر
اطلاعات بیشتر...


نثر دوره معاصر

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              92-91

 

شعر دوره معاصر
اطلاعات بیشتر...


شعر دوره معاصر

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

 

تفاسير ادبي قرآن کريم
اطلاعات بیشتر...


تفاسير ادبي قرآن کريم

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

 

روش تحقیق و سمینار
اطلاعات بیشتر...


روش تحقیق و سمینار

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

 

ادبیات تطبیقی
اطلاعات بیشتر...


ادبیات تطبیقی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93