پر بازدیدترین محصولات
آموزش زبان انگلیسی صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش ادبیات و زبانهای خارجه :: آموزش زبان انگلیسی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته آموزش زبان انگلیسی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

آزمون سازی زبان خارجی
اطلاعات بیشتر...


آزمون سازی زبان خارجی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87          رایگان

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

آواشناسی آموزشی
اطلاعات بیشتر...


آواشناسی آموزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

 

اصول و روش تدریس زبان های خارجی
اطلاعات بیشتر...


اصول و روش تدریس زبان های خارجی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              94- 93

 

 اصول و روش تدریس مهارتها
اطلاعات بیشتر...


اصول و روش تدریس مهارتها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              94- 93

 

 انگلیسی با اهداف ویژه
اطلاعات بیشتر...


انگلیسی با اهداف ویژه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول        88 - 87        رایگــان

نیمسال دوم       88 - 87         رایگــان

نیمسال اول        91 - 90

نیمسال اول         94- 93

 

تجزیه و تحلیل کلام
اطلاعات بیشتر...


تجزیه و تحلیل کلام

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول              88- 87          رایگان

نیمسال اول              90- 89          رایگان

نیمسال دوم              90- 89          رایگان

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              94- 93

 

تدریس عملی
اطلاعات بیشتر...


تدریس عملی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم               92-91          برون مرزی

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول               93- 92          برون مرزی

نیمسال اول              94- 93

 

ترجمه متون اسلامی
اطلاعات بیشتر...


ترجمه متون اسلامی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              93-92       برون مرزی

 

تهیه و تدوین مطالب درسی
اطلاعات بیشتر...


تهیه و تدوین مطالب درسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

روان شناسی زبان
اطلاعات بیشتر...


روان شناسی زبان

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87         رایگان

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

 

روانشناسی آموزش زبان
اطلاعات بیشتر...


روانشناسی آموزش زبان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92

 

روش تحقیق
اطلاعات بیشتر...


روش تحقیق

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

 روش تحقیق در مسائل آموزش زبان
اطلاعات بیشتر...


روش تحقیق در مسائل آموزش زبان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87

 

زبانشناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا
اطلاعات بیشتر...


زبانشناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87

 

سمینار
اطلاعات بیشتر...


سمینار

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87

 

مسائل زبان شناسی
اطلاعات بیشتر...


مسائل زبان شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87

 

نگارش پیشرفته کد درس 1212235
اطلاعات بیشتر...


نگارش پیشرفته کد درس 1212235

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87

 

درآمدي بر ادبيات انگليسي 1
اطلاعات بیشتر...


درآمدي بر ادبيات انگليسي 1

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

 

آزمون سازی زبان انگلیسی
اطلاعات بیشتر...


آزمون سازی زبان انگلیسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

 

زبانشناسی کاربردی
اطلاعات بیشتر...


زبانشناسی کاربردی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              92-91      برون مرزی

 

روش تدریس زبان انگلیسی
اطلاعات بیشتر...


روش تدریس زبان انگلیسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              90- 89

 

CALL
اطلاعات بیشتر...


CALL

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

 

نگارش پیشرفته کد درس 1212055
اطلاعات بیشتر...


نگارش پیشرفته کد درس 1212055

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              93- 92         برون مرزی

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              92-91         برون مرزی

 

اصول و روش تحقيق 2
اطلاعات بیشتر...


اصول و روش تحقيق 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

 

 کلیات زبان شناسی 2
اطلاعات بیشتر...


کلیات زبان شناسی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              88- 87