پر بازدیدترین محصولات
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش ادبیات و زبانهای خارجه :: آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

 آواشناسی و واج شناسی زبان فارسی
اطلاعات بیشتر...


آواشناسی و واج شناسی زبان فارسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

 

تجزيه و تحليل كلام وکاربرد شناسی زبان
اطلاعات بیشتر...


تجزيه و تحليل كلام وکاربرد شناسی زبان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

 

 اصول معنی شناسي
اطلاعات بیشتر...


اصول معنی شناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول    92 - 91

 

اصول و نظریه های آموزش زبان خارجی
اطلاعات بیشتر...


اصول و نظریه های آموزش زبان خارجی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

 

 تاریخ زبان فارسی
اطلاعات بیشتر...


تاریخ زبان فارسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول     92 - 91

 

جامعه شناسی زبان
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسی زبان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول    92 - 91

 

زبان خارجه
اطلاعات بیشتر...


زبان خارجه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

 

 ساخت واژه در زبان فارسی
اطلاعات بیشتر...


ساخت واژه در زبان فارسی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

 

مفاهیم بنیادی در نحو
اطلاعات بیشتر...


مفاهیم بنیادی در نحو

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

 

مقدمات زبانشناسي
اطلاعات بیشتر...


مقدمات زبانشناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷,۰۰۰ریال

نیمسال اول     94 - 93      با پاسخنامه

 

برنامه ریزی درسی تهیه و تدوین مواد آموزشی
اطلاعات بیشتر...


برنامه ریزی درسی تهیه و تدوین مواد آموزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷,۰۰۰ریال

نیمسال اول     94 - 93

 

ساخت زبان فارسی
اطلاعات بیشتر...


ساخت زبان فارسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

 

روش تحقیق در مطالعات زبان شناسی
اطلاعات بیشتر...


روش تحقیق در مطالعات زبان شناسی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93