پر بازدیدترین محصولات
filesell
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش ادبیات و زبانهای خارجه :: آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانحفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 6)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

 آواشناسی و واج شناسی زبان فارسی
اطلاعات بیشتر...


آواشناسی و واج شناسی زبان فارسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

 

تجزيه و تحليل كلام وکاربرد شناسی زبان
اطلاعات بیشتر...


تجزيه و تحليل كلام وکاربرد شناسی زبان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

 

 اصول معنی شناسي
اطلاعات بیشتر...


اصول معنی شناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول    92 - 91

 

اصول و نظریه های آموزش زبان خارجی
اطلاعات بیشتر...


اصول و نظریه های آموزش زبان خارجی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

 

 تاریخ زبان فارسی
اطلاعات بیشتر...


تاریخ زبان فارسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول     92 - 91

 

جامعه شناسی زبان
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسی زبان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول    92 - 91

 

زبان خارجه
اطلاعات بیشتر...


زبان خارجه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

 

 ساخت واژه در زبان فارسی
اطلاعات بیشتر...


ساخت واژه در زبان فارسی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

 

مفاهیم بنیادی در نحو
اطلاعات بیشتر...


مفاهیم بنیادی در نحو

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

 

مقدمات زبانشناسي
اطلاعات بیشتر...


مقدمات زبانشناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷,۰۰۰ریال

نیمسال اول     94 - 93      با پاسخنامه

 

برنامه ریزی درسی تهیه و تدوین مواد آموزشی
اطلاعات بیشتر...


برنامه ریزی درسی تهیه و تدوین مواد آموزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷,۰۰۰ریال

نیمسال اول     94 - 93

 

ساخت زبان فارسی
اطلاعات بیشتر...


ساخت زبان فارسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

 

روش تحقیق در مطالعات زبان شناسی
اطلاعات بیشتر...


روش تحقیق در مطالعات زبان شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93