پر بازدیدترین محصولات
ادبیات کودک و نوجوان صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش ادبیات و زبانهای خارجه :: ادبیات کودک و نوجوان

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ادبیات کودک و نوجوان


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

انواع ادبی
اطلاعات بیشتر...


انواع ادبی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم         92 - 91

نیمسال دوم         93 - 92

 

آيين نگارش و ويرايش
اطلاعات بیشتر...


آيين نگارش و ويرايش

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم       92-93

 

روش تحقیق در ادبیات کودک و نوجوان
اطلاعات بیشتر...


روش تحقیق در ادبیات کودک و نوجوان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91          برون مرزی

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              93- 92          برون مرزی

نیمسال دوم              93-92

 

زبان تخصصي
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92        با پاسخنامه

 

زیبایی شناسی ادبیات کودک و نوجوان
اطلاعات بیشتر...


زیبایی شناسی ادبیات کودک و نوجوان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

 

تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در ایران
اطلاعات بیشتر...


تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در ایران

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

 

کودک و ادبیات عامه
اطلاعات بیشتر...


کودک و ادبیات عامه

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

 

ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان
اطلاعات بیشتر...


ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

 

کودک و تفکر خلاق
اطلاعات بیشتر...


کودک و تفکر خلاق

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93