کاتالوگ
پر بازدیدترین محصولات
صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم پایه :: شــیـــــمی تـجـزیـه

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته شیمی تجزیه


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

اسپكتروسكوپي تجزيه اي 1
اطلاعات بیشتر...


اسپكتروسكوپي تجزيه اي 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89       تشریحی          رایگان

نیمسال اول              90- 89        تشریحی         رایگان

 

الكتروشيمي تجزيه اي
اطلاعات بیشتر...


الكتروشيمي تجزيه اي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال دوم      90 - 89        تشریحی       رایگـــــان

نیمسال اول       91 - 90        تستی

نیمسال دوم      91 - 90        تستی

 

تجزيه مقادير بسيار كم
اطلاعات بیشتر...


تجزيه مقادير بسيار كم

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول       90 - 89       تشریحی       رایگـــــان 

نیمسال دوم      90 - 89        تشریحی      رایگـــــان

نیمسال اول       91 - 90        تستی

نیمسال دوم      91 - 90        تستی

 

راديو شيمي و كاربرد آن در شيمي تجزيه
اطلاعات بیشتر...


راديو شيمي و كاربرد آن در شيمي تجزيه

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال دوم              91- 90         تستی

نیمسال اول              91- 90         تشریحی

نیمسال دوم              90- 89         تشریحی           رایگان

نیمسال اول              90- 89         تشریحی            رایگان

 

زبان تخصصي ،شیمی تجزیه
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصي ،شیمی تجزیه

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91           تستی/تشریحی

نیمسال اول              92-91           تستی/تشریحی

تابستان 90                                    تستی/تشریحی

نیمسال دوم              89- 88           تستی/تشریحی

نیمسال اول              89- 88           تستی/تشریحی

نیمسال دوم              88- 87           تستی/تشریحی

 

شيمي آلي پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


شيمي آلي پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول        88 - 87        رایگـــــــان

نیمسال دوم       88 - 87        رایگـــــــان

نیمسال اول        89 - 88        رایگـــــــان

نیمسال دوم       89 - 88        رایگـــــــان

نیمسال اول       90 -  89

نیمسال دوم      90 -  89

نیمسال دوم      91 -  90 

نیمسال اول      91 -  90

 

شيمي تجزيه پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


شيمي تجزيه پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال (56%)

نیمسال اول       88 - 87        رایگـــــان

نیمسال دوم      88 - 87          رایگـــــان

نیمسال اول       89 - 88        رایگـــــان       

نیمسال دوم       89 - 88        رایگـــــان      

نیمسال اول       90 - 89        رایگـــــان

نیمسال دوم       90 - 89        رایگـــــان 

نیمسال اول       91 - 90 

نیمسال دوم       91 - 90

نیمسال دوم       93 - 92

نیمسال اول       94 - 93 

 

شيمي فيزيك پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


شيمي فيزيك پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال دوم              89- 88           رایگان

نیمسال اول              89- 88           رایگان

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

شيمی معدني پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


شيمی معدني پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (60%)

نیمسال اول       88 - 87        رایگـــــان 

نیمسال دوم      88 - 87        رایگـــــان

نیمسال اول       89 - 88       رایگـــــان

نیمسال اول       91 - 90

نیمسال دوم      91 - 90

 

کمپلکس ها در شیمی تجزیه
اطلاعات بیشتر...


کمپلکس ها در شیمی تجزیه

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

 

كروماتوگرافي
اطلاعات بیشتر...


كروماتوگرافي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              90- 89          رایگان

 

شیمی تجزیه 1
اطلاعات بیشتر...


شیمی تجزیه 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

شیمی تجزیه 2
اطلاعات بیشتر...


شیمی تجزیه 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              88- 87

 

شیمی تجزیه دستگاهی
اطلاعات بیشتر...


شیمی تجزیه دستگاهی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              90- 89