کاتالوگ
پر بازدیدترین محصولات
صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم پایه :: زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زیست شناسی گرایش علوم گیاهی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي
اطلاعات بیشتر...


آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال (46%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91             +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90           +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال دوم              89- 88           رایگان

نیمسال اول              89- 88           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

اكولوژي پوششهاي گياهي
اطلاعات بیشتر...


اكولوژي پوششهاي گياهي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              88- 87

 

پتريدو فيتها
اطلاعات بیشتر...


پتريدو فيتها

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              91- 90       +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87

 

تاكسونومي جديد
اطلاعات بیشتر...


تاكسونومي جديد

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              88- 87

 

جذب و انتقال
اطلاعات بیشتر...


جذب و انتقال

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (17%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90        +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

جغرافياي گياهي
اطلاعات بیشتر...


جغرافياي گياهي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90       +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87 

نیمسال اول              88- 87

 

زبان تخصصي
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90        +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87 

 

فلور ايران
اطلاعات بیشتر...


فلور ايران

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90      +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87 

 

كاربرد كامپيوتر درعلوم زيستي
اطلاعات بیشتر...


كاربرد كامپيوتر درعلوم زيستي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90        +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              88- 87

 

گرده شناسي
اطلاعات بیشتر...


گرده شناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90        +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

 

متابوليسم گياهي
اطلاعات بیشتر...


متابوليسم گياهي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87 

 

هالوفیتها
اطلاعات بیشتر...


هالوفیتها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90         +پاسخنامه

 

ياخته شناسي و بافت شناسي مقايسه اي
اطلاعات بیشتر...


ياخته شناسي و بافت شناسي مقايسه اي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90         +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

 

بیو لوژی و فیزیو لوژی جلبکها
اطلاعات بیشتر...


بیو لوژی و فیزیو لوژی جلبکها

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

 

رشد و نمو پیشرفته گیاهی
اطلاعات بیشتر...


رشد و نمو پیشرفته گیاهی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

 

زیست شناسی تکوینی در گیاهان
اطلاعات بیشتر...


زیست شناسی تکوینی در گیاهان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

 

گیاهان دارویی و سمی
اطلاعات بیشتر...


گیاهان دارویی و سمی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

 

تشریح و مورفولوژی گیاهی
اطلاعات بیشتر...


تشریح و مورفولوژی گیاهی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

رشد و نمو گیاهی
اطلاعات بیشتر...


رشد و نمو گیاهی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

سیستماتیک گیاهی 1
اطلاعات بیشتر...


سیستماتیک گیاهی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

سیستماتیک گیاهی 2
اطلاعات بیشتر...


سیستماتیک گیاهی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

 فیزیولوژی گیاهی 1
اطلاعات بیشتر...


فیزیولوژی گیاهی 1

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

فیزیولوژی گیاهی 2
اطلاعات بیشتر...


فیزیولوژی گیاهی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              90- 89

 

 فتوسنتز
اطلاعات بیشتر...


فتوسنتز

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

 

تکامل
اطلاعات بیشتر...


تکامل

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

 

مباني بيوشيمي
اطلاعات بیشتر...


مباني بيوشيمي

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

بافت شناسي
اطلاعات بیشتر...


بافت شناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

 

جانور شناسي 2
اطلاعات بیشتر...


جانور شناسي 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              90- 89

 

جنين شناسي
اطلاعات بیشتر...


جنين شناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

فیزیو لوژی جانوری 1
اطلاعات بیشتر...


فیزیو لوژی جانوری 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

فیزیو لوژی جانوری  2
اطلاعات بیشتر...


فیزیو لوژی جانوری 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

فیزیو لوژی جانوری 3
اطلاعات بیشتر...


فیزیو لوژی جانوری 3

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92