کاتالوگ
پر بازدیدترین محصولات
زیست شناسی گرایش علوم جانوری صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم پایه :: زیست شناسی گرایش علوم جانوری

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زیست شناسی گرایش علوم جانوری


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي
اطلاعات بیشتر...


آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال (46%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91             +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90           +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال دوم              89- 88           رایگان

نیمسال اول              89- 88           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

آندو كربنولوژی پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


آندو كربنولوژی پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

 

اندام زایی مهره داران
اطلاعات بیشتر...


اندام زایی مهره داران

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمســال اول         89 - 88    رایگـــان

نیمســال اول         90 - 89    رایگـــان

نیمســال اول         91 - 90

نیمســال دوم         93 - 92

 

تشريح مقايسه اي مهره داران
اطلاعات بیشتر...


تشريح مقايسه اي مهره داران

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

جنين شناسي مقايسه ای جانوران
اطلاعات بیشتر...


جنين شناسي مقايسه ای جانوران

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (40%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

 

زبان تخصصی ، علوم جانوری
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصی ، علوم جانوری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمســال اول         89 - 88

نیمســال اول         90 - 89

نیمســال اول         91 - 90

نیمســال دوم         92 - 91         +  پاسخنامه

 

زيست شناسی تكوينی جانوری
اطلاعات بیشتر...


زيست شناسی تكوينی جانوری

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (60%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

فيزيولوژی تغذيه بيو انرژيک
اطلاعات بیشتر...


فيزيولوژی تغذيه بيو انرژيک

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (40%)

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

 

فیزیو لوژی غشای سلولی کد 1112124
اطلاعات بیشتر...


فیزیو لوژی غشای سلولی کد 1112124

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

فيزيولوژی مقايسه ای
اطلاعات بیشتر...


فيزيولوژی مقايسه ای

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (40%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

 

كاريرد كامپيوتر در علوم زيستی
اطلاعات بیشتر...


كاريرد كامپيوتر در علوم زيستی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90        +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              88- 87

 

گونه و گونه زایی
اطلاعات بیشتر...


گونه و گونه زایی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (40%)

نیمسال دوم              93-92        +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

بیوسیستماتیک جانوری
اطلاعات بیشتر...


بیوسیستماتیک جانوری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

 

تنظیم الکترولیتها در محیط داخلی
اطلاعات بیشتر...


تنظیم الکترولیتها در محیط داخلی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

 

تنظیم گردش خون
اطلاعات بیشتر...


تنظیم گردش خون

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92        +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92        +پاسخنامه

 

ژنتیک تکوینی
اطلاعات بیشتر...


ژنتیک تکوینی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

 

فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی
اطلاعات بیشتر...


فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

 

فیزیولوژی تولید مثل
اطلاعات بیشتر...


فیزیولوژی تولید مثل

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92         +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

 

فیزیولوژی عصب و عضله
اطلاعات بیشتر...


فیزیولوژی عصب و عضله

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

 

فیزیو لوژی غشای سلولی کد 1112241
اطلاعات بیشتر...


فیزیو لوژی غشای سلولی کد 1112241

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

 

بافت شناسی
اطلاعات بیشتر...


بافت شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

 

جانور شناسی 2
اطلاعات بیشتر...


جانور شناسی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              90- 89

 

جنین شناسی
اطلاعات بیشتر...


جنین شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

فیزیو لوژی جانوری 1
اطلاعات بیشتر...


فیزیو لوژی جانوری 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

فیزیو لوژی جانوری 2
اطلاعات بیشتر...


فیزیو لوژی جانوری 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

فیزیو لوژی جانوری 3
اطلاعات بیشتر...


فیزیو لوژی جانوری 3

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

 

توليد مثل و جنسيت
اطلاعات بیشتر...


توليد مثل و جنسيت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال