کاتالوگ

پر بازدیدترین محصولات
filesell
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم پایه :: زمین شناسی گرایش پترولوژی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زمین شناسی گرایش پترولوژیحفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 6)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

راديو كريستالوگرافي
اطلاعات بیشتر...


راديو كريستالوگرافي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول         92 - 91

 

ماگمانيسم و دگرگوني ايران
اطلاعات بیشتر...


ماگمانيسم و دگرگوني ايران

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول       91 - 90

 

آتشفشان شناسی
اطلاعات بیشتر...


آتشفشان شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم            91 - 90

نیمسال اول              92-91

 

بالزات ها
اطلاعات بیشتر...


بالزات ها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول               92 - 91

 

زبان تخصصي / زمین شناسی
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصي / زمین شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              91- 90

 

ژئو شیمی پیشرفته
اطلاعات بیشتر...


ژئو شیمی پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

 

ژئوکرنولوژی
اطلاعات بیشتر...


ژئوکرنولوژی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

 

سنگ شناسي دگرگوني
اطلاعات بیشتر...


سنگ شناسي دگرگوني

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92