کاتالوگ
پر بازدیدترین محصولات
صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم پایه :: زمین شنـاسی اقتصـادی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زمین شنـاسی اقتصـادی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

اصول اكتشافات ژئوفيزيكي
اطلاعات بیشتر...


اصول اكتشافات ژئوفيزيكي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول      90 - 89        رایگــــان 

نیمسال دوم     90 - 89        

نیمسال اول      91 - 90 

 

روشهاي تجزيه نمونه هاي معدني
اطلاعات بیشتر...


روشهاي تجزيه نمونه هاي معدني

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول      90 - 89        رایگــــان

نیمسال دوم     90 - 89

نیمسال اول      91 - 90

 

ژئوترمومتري سيالات درگير
اطلاعات بیشتر...


ژئوترمومتري سيالات درگير

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول        88 - 87 

نیمسال دوم       88 - 87 

نیمسال اول        91 - 90    

 

ژئوشيمي كانسارهاي رسوبي
اطلاعات بیشتر...


ژئوشيمي كانسارهاي رسوبي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول      90 - 89        رایگــــان 

نیمسال دوم     90 - 89

نیمسال اول      91 - 90

 

ژئوشيمي كانسارهاي گرمايي
اطلاعات بیشتر...


ژئوشيمي كانسارهاي گرمايي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول      90 - 89        رایگــــان

نیمسال دوم     90 - 89

نیمسال اول      91 - 90

 

 کانسارهای آذرین و دگرگونی
اطلاعات بیشتر...


کانسارهای آذرین و دگرگونی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول       91  - 90   

 

کانسارهای رسوبی
اطلاعات بیشتر...


کانسارهای رسوبی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول        91 - 90

 

كانه زايي و تكنونيك
اطلاعات بیشتر...


كانه زايي و تكنونيك

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول      90 - 89     رایگــــان

نیمسال اول      91 - 90

 

 كانيها و سنگهاي صنعتي
اطلاعات بیشتر...


كانيها و سنگهاي صنعتي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول      90 - 89       رایگــــان

نیمسال دوم     90 - 89

نیمسال اول      91 - 90

 

گوهرشناسي
اطلاعات بیشتر...


گوهرشناسي

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول       88 - 87 

نیمسال اول       90 - 89        رایگــان

نیمسال دوم      90 - 89  

نیمسال اول       91 - 90

 

منابع زمين گرمايي
اطلاعات بیشتر...


منابع زمين گرمايي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول       90 - 89        رایگــــان

نیمسال دوم      90 - 89

نیمسال اول       91 - 90

 

تخمین وارزیابی ذخائر معدنی
اطلاعات بیشتر...


تخمین وارزیابی ذخائر معدنی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول            90 - 89

 

زبان تخصصي / زمین شناسی
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصي / زمین شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              91- 90

 

مینرالوگرافی
اطلاعات بیشتر...


مینرالوگرافی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89