کاتالوگ
پر بازدیدترین محصولات
ریاضی کاربردی کلیه گرایشها صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم پایه :: ریاضی کاربردی کلیه گرایشها

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ریاضی کاربردی کلیه گرایشها


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

 آنالیز حقیقی 1
اطلاعات بیشتر...


آنالیز حقیقی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (16%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              93- 92        برون مرزی

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91         +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

آنالیز عددی پیشرفته
اطلاعات بیشتر...


آنالیز عددی پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (19%)

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

برنامه ریزی پویا
اطلاعات بیشتر...


برنامه ریزی پویا

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول         90 - 89

 

برنامه ریزی متغیرهای صحیح و نظریه شبکه ها
اطلاعات بیشتر...


برنامه ریزی متغیرهای صحیح و نظریه شبکه ها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول       91 - 90

 

 بهینه سازی
اطلاعات بیشتر...


بهینه سازی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

 نیمسال اول          90 - 89

 

 بهینه سازی مدلهای غیر خطی
اطلاعات بیشتر...


بهینه سازی مدلهای غیر خطی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

تحقیق در عملیات پیشرفته 1
اطلاعات بیشتر...


تحقیق در عملیات پیشرفته 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              88- 87

 

 تحقیق در عملیات پیشرفته 2
اطلاعات بیشتر...


تحقیق در عملیات پیشرفته 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              91- 90

 

حل عددی معادلات با مشتقات جزیی
اطلاعات بیشتر...


حل عددی معادلات با مشتقات جزیی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمســال اول    90 - 89

نیمســال دوم    90 - 89

نیمســال اول    91 - 90

 

حل عددی معادلات دیفرانسیلی
اطلاعات بیشتر...


حل عددی معادلات دیفرانسیلی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمســال اول    90 - 89

نیمســال دوم    90 - 89 

نیمســال اول    91 - 90

 

زبان تخصصی
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              88- 87

 

 نظریه کدها
اطلاعات بیشتر...


نظریه کدها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم        90 - 89

 

نظریه گراف
اطلاعات بیشتر...


نظریه گراف

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93         +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

 

بهینه سازی خطی
اطلاعات بیشتر...


بهینه سازی خطی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

 

بهینه سازی غیر خطی
اطلاعات بیشتر...


بهینه سازی غیر خطی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

 

مبانی آنالیز عددی
اطلاعات بیشتر...


مبانی آنالیز عددی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

مبانی جبر
اطلاعات بیشتر...


مبانی جبر

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

 

توپولو ژی عمومی
اطلاعات بیشتر...


توپولو ژی عمومی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90