کاتالوگ
پر بازدیدترین محصولات
چینه شناسی و فسیل شناسی صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم پایه :: چینه شناسی و فسیل شناسی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته چینه شناسی و فسیل شناسی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

ايكنولوژي
اطلاعات بیشتر...


ايكنولوژي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال دوم     90 – 89  

نیمسال اول     90 – 89      رایگــان   

 

بيوزوناسيون و مدلهاي بيوستراتيگرافي
اطلاعات بیشتر...


بيوزوناسيون و مدلهاي بيوستراتيگرافي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول     91 – 90

نیمسال دوم    90 – 89    

نیمسال اول     90 – 89     رایگــان 

 

پالینولوژی
اطلاعات بیشتر...


پالینولوژی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول     91 – 90

 

تحول و اصول فيلوژني
اطلاعات بیشتر...


تحول و اصول فيلوژني

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89      رایگــان

 

چينه شناسي ايران
اطلاعات بیشتر...


چينه شناسي ايران

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (67%)

نیمسال اول     91 – 90 

نیمسال دوم     88 -  87     رایگــان

نیمسال اول     88 – 87      رایگــان

 

رخساره هاي بنتو نيكي
اطلاعات بیشتر...


رخساره هاي بنتو نيكي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول      91 – 90    

نیمسال دوم     90 – 89  

نیمسال اول      90 – 89      رایگــان

 

رخساره هاي پلانكنونيكي
اطلاعات بیشتر...


رخساره هاي پلانكنونيكي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال دوم      90 – 89

نیمسال اول      90 – 89      رایگـــان

 

فسيل شناسي بي مهرگان
اطلاعات بیشتر...


فسيل شناسي بي مهرگان

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (40%)

نیمسال اول        88 – 87     رایگــان

نیمسال اول        89 – 88

نیمسال اول       90 – 89     رایگــان

نیمسال دوم      90 – 89 

نیمسال اول       91 – 90   

 

فسيل شناسي گياهي پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


فسيل شناسي گياهي پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول       90 – 89        رایگـــان 

نیمسال دوم      90 – 89   

نیمسال اول      91 – 90

 

فسیل شناسی مهره داران
اطلاعات بیشتر...


فسیل شناسی مهره داران

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمســال اول      91  – 90 

 

ليتوسترايگرافي
اطلاعات بیشتر...


ليتوسترايگرافي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (67%)

نیمسال اول       90 – 89      رایگــــان

نیمسال دوم      90 – 89      رایگـــــان

نیمسال اول       91 – 90 

 

میکروفاسیس پیشرفته
اطلاعات بیشتر...


میکروفاسیس پیشرفته

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (67%)

نیمسال اول      90 – 89      رایگــــان 

نیمسال دوم     90 – 89      رایگــــان

نیمسال اول      91 – 90

 

میکروفسیل غیر فرامینفرا
اطلاعات بیشتر...


میکروفسیل غیر فرامینفرا

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (67%)

نیمسال اول      88 – 87      رایگــــان

نیمسال دوم      88 -  87     رایگــــان

نیمسال اول      91 – 90

 

ميكروفسيل فرامينفر ا
اطلاعات بیشتر...


ميكروفسيل فرامينفر ا

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (67%)

نیمسال اول       88 – 87      رایگــــان 

نیمسال دوم      88 -  87      رایگــــان

نیمسال اول      91 –  90 

 

چینه شناسی
اطلاعات بیشتر...


چینه شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

 

دیرینه شناسی گیاهی
اطلاعات بیشتر...


دیرینه شناسی گیاهی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89      رایگــان

 

زبان تخصصي / زمین شناسی
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصي / زمین شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              91- 90

 

زمین شناسی زیر زمینی
اطلاعات بیشتر...


زمین شناسی زیر زمینی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91 - 90