کاتالوگ
پر بازدیدترین محصولات
آمــــــــار ریــــــــاضـی صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم پایه :: آمــــــــار ریــــــــاضـی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته آمار ریاضی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

 احتمال 1
اطلاعات بیشتر...


احتمال 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (67%)

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

استنباط آماری 1
اطلاعات بیشتر...


استنباط آماری 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

استنبــــاط آمــــاری 2
اطلاعات بیشتر...


استنبــــاط آمــــاری 2

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

آناليز چند متغيره 1
اطلاعات بیشتر...


آناليز چند متغيره 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول          91  -  90          

 

 فرایندهای تصادفی 1
اطلاعات بیشتر...


فرایندهای تصادفی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول      90 - 89       

نیمسال دوم      91 - 90     

 

فرایندهــای تصـــادفی 2
اطلاعات بیشتر...


فرایندهــای تصـــادفی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول           90 - 89

 

رگرسیون
اطلاعات بیشتر...


رگرسیون

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              88- 87

 

مدل هاي خطي 1
اطلاعات بیشتر...


مدل هاي خطي 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول          91 - 90

 

سريهاي زماني 2
اطلاعات بیشتر...


سريهاي زماني 2

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (67%)

نیمسال اول       90 - 89          رایگان    

نیمسال دوم      90 - 89           رایگان

نیمسال اول      91 - 90

 

آنالیز ریاضی 2
اطلاعات بیشتر...


آنالیز ریاضی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (60%)

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

 احتمال و کاربرد آن
اطلاعات بیشتر...


احتمال و کاربرد آن

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

 

 آمارریاضی - آزمون فرضها
اطلاعات بیشتر...


آمارریاضی - آزمون فرضها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

 

آمارریاضی - برآورد یابی
اطلاعات بیشتر...


آمارریاضی - برآورد یابی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

 

مبانی آنالیز ریاضی
اطلاعات بیشتر...


مبانی آنالیز ریاضی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91