پر بازدیدترین محصولات
مــــــدیـریـت رســـــانه صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم اجتماعی :: مــــــدیـریـت رســـــانه

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مدیریت رسانه


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

آیین نگارش زبان فارسی
اطلاعات بیشتر...


آیین نگارش زبان فارسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

ارتباط جمعي
اطلاعات بیشتر...


ارتباط جمعي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول       91 - 90 

نیمسال اول       92 - 91

 

ارتباطات بين المللي و ميان فرهنگي
اطلاعات بیشتر...


ارتباطات بين المللي و ميان فرهنگي

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              92-91

 

ارتباطات و توسعهارتباطات و توسعه
اطلاعات بیشتر...


ارتباطات و توسعهارتباطات و توسعه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

 

 افكارعمومي
اطلاعات بیشتر...


افكارعمومي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

 

حقوق ارتباطات
اطلاعات بیشتر...


حقوق ارتباطات

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

 

حقوق بين المللي ارتباط جمعي
اطلاعات بیشتر...


حقوق بين المللي ارتباط جمعي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

 

روابط بين الملل و نظریه های مختلف آن
اطلاعات بیشتر...


روابط بين الملل و نظریه های مختلف آن

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

 

روشهای تحقيق و ارزشيابي
اطلاعات بیشتر...


روشهای تحقيق و ارزشيابي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92         با پاسخنامه

 

سيستمهاي اطلاعات مديريت
اطلاعات بیشتر...


سيستمهاي اطلاعات مديريت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

 

مديريت ارتباط و رفتار سازماني
اطلاعات بیشتر...


مديريت ارتباط و رفتار سازماني

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول       90 - 89     رایگـان

نیمسال دوم      90 - 89     رایگـان

نیمسال اول       91 - 90 

 

مديريت استراتژيك
اطلاعات بیشتر...


مديريت استراتژيك

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              92-91

 

مديريت اسلامي
اطلاعات بیشتر...


مديريت اسلامي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

 

 مديريت رسانه 1
اطلاعات بیشتر...


مديريت رسانه 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول        90 - 89      رایگـان

نیمسال دوم       90 - 89      رایگـان

نیمسال اول       91 - 90 

 

 مديريت رسانه 2
اطلاعات بیشتر...


مديريت رسانه 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

 

 

مديريت عمومي
اطلاعات بیشتر...


مديريت عمومي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول       91 - 90

نیمسال اول       92 - 91

 

نظريه هاي انتقادي در ارتباطات جمعي
اطلاعات بیشتر...


نظريه هاي انتقادي در ارتباطات جمعي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

 

زبان تخصصی
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

 

 آشنایی با فرایند تولید پیامهای رادیو وTV
اطلاعات بیشتر...


آشنایی با فرایند تولید پیامهای رادیو وTV

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

آشنایی با کامپیوتر و اینترنت
اطلاعات بیشتر...


آشنایی با کامپیوتر و اینترنت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              92-91

 

بنیادهای علم سیاست
اطلاعات بیشتر...


بنیادهای علم سیاست

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

کاربرد آمار در علوم اجتماعی
اطلاعات بیشتر...


کاربرد آمار در علوم اجتماعی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              89- 88

تابستان 90

 

مبانی خبر در رادیو و TV
اطلاعات بیشتر...


مبانی خبر در رادیو و TV

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90