پر بازدیدترین محصولات
جغرافیا و برنامه ریزی شهری صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم اجتماعی :: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

اصول و روشهاي برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي
اطلاعات بیشتر...


اصول و روشهاي برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (12%)

نیمسال اول              90- 89          رایگان

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92      با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              94- 93

 

اصول و مباني برنامه ريزي منطقه اي
اطلاعات بیشتر...


اصول و مباني برنامه ريزي منطقه اي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال اول              90- 89          رایگان

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              94- 93

 

اقتصاد شهري پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


اقتصاد شهري پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

 برنامه ريزي شهرهاي جديد
اطلاعات بیشتر...


برنامه ريزي شهرهاي جديد

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

برنامه ريزي كاريري اراضي شهري
اطلاعات بیشتر...


برنامه ريزي كاريري اراضي شهري

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (12%)

نیمسال اول              90- 89          رایگان

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90             برون مرزی

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91         با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

تحليل هاي جمعيتي در برنامه ريزي شهري
اطلاعات بیشتر...


تحليل هاي جمعيتي در برنامه ريزي شهري

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

تكنيكهاي پيش بيني در برنامه ريزي شهری ومنطقه ای
اطلاعات بیشتر...


تكنيكهاي پيش بيني در برنامه ريزي شهری ومنطقه ای

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (13%)

نیمسال اول              90- 89          رایگان

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92       با پاسخنامه

نیمسال اول              94- 93

 

جغرافياي شهري پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


جغرافياي شهري پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول            94- 93

 

جغرافياي طبيعي شهر 1 (ژئو مورفولوژي)
اطلاعات بیشتر...


جغرافياي طبيعي شهر 1 (ژئو مورفولوژي)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

جغرافياي طبيعي شهر (اقليم = هيدرولوژي)
اطلاعات بیشتر...


جغرافياي طبيعي شهر (اقليم = هيدرولوژي)

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (17%)

نیمسال اول              90- 89          رایگان

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول               92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

روش تحقيق در مطالعات شهري منطقه اي
اطلاعات بیشتر...


روش تحقيق در مطالعات شهري منطقه اي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS در برنامه ريزي شهري و منطقه اي
اطلاعات بیشتر...


سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS در برنامه ريزي شهري و منطقه اي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92      با پاسخنامه

 

شهرنشيني و برنامه ريزي شهري در ايران
اطلاعات بیشتر...


شهرنشيني و برنامه ريزي شهري در ايران

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

متون تخصصي جغرافيا و برنامه ريزي شهري
اطلاعات بیشتر...


متون تخصصي جغرافيا و برنامه ريزي شهري

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91     با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92     با پاسخنامه

نیمسال اول              94- 93

 

مكتب هاي جغرافيايي
اطلاعات بیشتر...


مكتب هاي جغرافيايي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

 مبانی آب و هوا شناسی 1
اطلاعات بیشتر...


مبانی آب و هوا شناسی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول          92 - 91

 

سیاستهای فضایی در برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر...


سیاستهای فضایی در برنامه ریزی شهری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93 - 92

 

طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی
اطلاعات بیشتر...


طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93 - 92

 

 مدلها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر...


مدلها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93 - 92

 

مطالعات شهری
اطلاعات بیشتر...


مطالعات شهری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول       92 - 91

نیمسال اول       93 - 92

نیمسال اول              94- 93

 

مکتبها و نظریه ها در جغرافیا
اطلاعات بیشتر...


مکتبها و نظریه ها در جغرافیا

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول             93 - 92

 

روشهای تحلیل جمعیت
اطلاعات بیشتر...


روشهای تحلیل جمعیت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمســال اول     90 - 89

نیمســال دوم    91 - 90

 

مبانی جغرافیای شهری
اطلاعات بیشتر...


مبانی جغرافیای شهری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

مبانی سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS
اطلاعات بیشتر...


مبانی سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              93- 92

 

مدیریت عمران
اطلاعات بیشتر...


مدیریت عمران

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول        90- 89

نیمسال دوم       91- 90

نیمسال اول       92 - 91

نیمسال اول        94- 93

 

 نقشه خوانی
اطلاعات بیشتر...


نقشه خوانی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92