پر بازدیدترین محصولات
تاریخ-تاریخ ایران اسلامی صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم اجتماعی :: تاریخ-تاریخ ایران اسلامی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور ارشد رشته تاریخ ایران اسلامی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

ايران در عهد قاجاريه با تكيه بر مناسبات خارجی و نهضت مشروطیت
اطلاعات بیشتر...


ايران در عهد قاجاريه با تكيه بر مناسبات خارجی و نهضت مشروطیت

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال اول              88- 87           رایگان

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

بررسي جنبش هاي مردمي يكصد ساله اخير
اطلاعات بیشتر...


بررسي جنبش هاي مردمي يكصد ساله اخير

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي
اطلاعات بیشتر...


تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

 تاريخ معاصر ايران
اطلاعات بیشتر...


تاريخ معاصر ايران

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              91- 90

 

زبان خارجي 1 با تاکید بر نثر متون تاریخی
اطلاعات بیشتر...


زبان خارجي 1 با تاکید بر نثر متون تاریخی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال (63%)

نیمسال اول              88- 87         رایگان

نیمسال اول              89- 88         رایگان

نیمسال اول              90- 89         رایگان

نیمسال دوم              90- 89         رایگان

تابستان 90         رایگان

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

زبان خارجي 2 با تکیه بر نثر ومتون تاریخی
اطلاعات بیشتر...


زبان خارجي 2 با تکیه بر نثر ومتون تاریخی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (43%)

نیمسال اول              88- 87           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

زبان عربي، قرائت متون تاريخي به زبان عربي
اطلاعات بیشتر...


زبان عربي، قرائت متون تاريخي به زبان عربي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              88- 87         رایگان

نیمسال دوم              88- 87         رایگان

تابستان 90         رایگان

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

شناسايي و مطالعه اسناد و كتيبه ها
اطلاعات بیشتر...


شناسايي و مطالعه اسناد و كتيبه ها

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              88- 87           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

فلسفه تاريخ
اطلاعات بیشتر...


فلسفه تاريخ

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (30%)

نیمسال اول              88- 87          رایگان

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

تابستان 90          رایگان

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              92-91            برون مرزی

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              93- 92           برون مرزی

نیمسال اول              93- 92          جامع برون مرزی

نیمسال اول              94- 93

 

نقد و بررسي تاريخ ايران از سقوط ساسانيان تا آغاز حکومت عباسي
اطلاعات بیشتر...


نقد و بررسي تاريخ ايران از سقوط ساسانيان تا آغاز حکومت عباسي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              88- 87         رایگان

نیمسال اول              90- 89         رایگان

نیمسال دوم              90- 89         رایگان

تابستان 90         رایگان

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

نقدو بررسي تاريخ ايران از آغاز خلافت عباسي
اطلاعات بیشتر...


نقدو بررسي تاريخ ايران از آغاز خلافت عباسي

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (15%)

نیمسال اول              88- 87         رایگان

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              93- 92      جامع برون مرزی

نیمسال اول              94- 93

 

نقد و بررسي تاريخ ايران از صفويان تا ظهور قاجاريه
اطلاعات بیشتر...


نقد و بررسي تاريخ ايران از صفويان تا ظهور قاجاريه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

نقدو بررسي تاريخ مغولان تيموريان - تيموريان و حکومتهای محلی
اطلاعات بیشتر...


نقدو بررسي تاريخ مغولان تيموريان - تيموريان و حکومتهای محلی

(تعداد رای: 3)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (15%)

نیمسال دوم              88- 87           رایگان

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              93- 92          جامع برون مرزی

نیمسال اول              94- 93

 

شناخت روشهای تحقیق در تاریخ
اطلاعات بیشتر...


شناخت روشهای تحقیق در تاریخ

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

 

کلیات تاریخ و تمدن شبه قاره هند
اطلاعات بیشتر...


کلیات تاریخ و تمدن شبه قاره هند

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

شناخت و نقد منابع وماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام
اطلاعات بیشتر...


شناخت و نقد منابع وماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

تاریخ اروپا در قرون وسطی
اطلاعات بیشتر...


تاریخ اروپا در قرون وسطی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال دوم              92-91

 

تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید
اطلاعات بیشتر...


تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

 

 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1
اطلاعات بیشتر...


قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

کلیات و مبانی علم تاریخ
اطلاعات بیشتر...


کلیات و مبانی علم تاریخ

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              88- 87

 

مبانی تاریخ اجتماعی ایران
اطلاعات بیشتر...


مبانی تاریخ اجتماعی ایران

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92