پر بازدیدترین محصولات
آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم اجتماعی :: آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته آب و هوا شناسی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

 آب و هوا شناسی توریسم
اطلاعات بیشتر...


آب و هوا شناسی توریسم

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول                93 - 92

 

آب و هوا شناسی کشاورزی
اطلاعات بیشتر...


آب و هوا شناسی کشاورزی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول             93 - 92

 

آب و هوای کواترنر
اطلاعات بیشتر...


آب و هوای کواترنر

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول             93 - 92

 

تغییر اقلیم و کشاورزی
اطلاعات بیشتر...


تغییر اقلیم و کشاورزی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول             93 - 92

 

روش تحقیق در آب و هوا شناسی
اطلاعات بیشتر...


روش تحقیق در آب و هوا شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول             92 - 91

نیمسال اول             93 - 92

نیمسال اول              94- 93

 

روشهای آب و هوا شناسی دیرینه
اطلاعات بیشتر...


روشهای آب و هوا شناسی دیرینه

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول             93 - 92

 

روشهای پیشرفته آماری در آب و هوا شناسی
اطلاعات بیشتر...


روشهای پیشرفته آماری در آب و هوا شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول             92 - 91

نیمسال اول             93 - 92

نیمسال اول              94- 93

 

زبان تخصصی
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصی

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول             93 - 92

 

مبانی آب و هوا شناسی سینوپتیک
اطلاعات بیشتر...


مبانی آب و هوا شناسی سینوپتیک

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول             92 - 91

نیمسال اول             93 - 92

نیمسال اول              94- 93

 

هیدرو لوژی پیشرفته
اطلاعات بیشتر...


هیدرو لوژی پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول             92 - 91

نیمسال اول             93 - 92

نیمسال اول              94- 93

 

مدیریت و برنامه ریزی محیطی
اطلاعات بیشتر...


مدیریت و برنامه ریزی محیطی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول             92 - 91

نیمسال اول             93 - 92

نیمسال اول              94- 93

 

گرمایش جهانی و پیامد های آن
اطلاعات بیشتر...


گرمایش جهانی و پیامد های آن

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول                93 - 92

 

سری های زمانی و روشهای آماری آشکار سازی تغییر
اطلاعات بیشتر...


سری های زمانی و روشهای آماری آشکار سازی تغییر

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول             93 - 92

 

کارگاه برنامه نویسی و نرم افزارهای آب و هواشناسی
اطلاعات بیشتر...


کارگاه برنامه نویسی و نرم افزارهای آب و هواشناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول             93 - 92

 

كاربرد كامپيوتر در اقليم شناسي
اطلاعات بیشتر...


كاربرد كامپيوتر در اقليم شناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

 مبانی آب و هوا شناسی 1
اطلاعات بیشتر...


مبانی آب و هوا شناسی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول          92 - 91

 

مبانی اقلیم شناسی
اطلاعات بیشتر...


مبانی اقلیم شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

نقشه خوانی
اطلاعات بیشتر...


نقشه خوانی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92