کاتالوگ
پر بازدیدترین محصولات
نهج البلاغه (اصول دین و معارف علوی) صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش الهیات و علوم اسلامی :: نهج البلاغه (اصول دین و معارف علوی)

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته نهج البلاغه (اصول دین و معارف علوی)


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

تاریخ تمدن
اطلاعات بیشتر...


تاریخ تمدن

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (10%)

نیمسال اول              94- 93

تابستان 93           +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92         +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91         +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90        +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89      

نیمسال اول              90- 89     

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

انسان شناسی از دیدگاه نهج البلاغه
اطلاعات بیشتر...


انسان شناسی از دیدگاه نهج البلاغه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              90- 89          

 

تاثیر نهج البلاغه بر ادب پارسی
اطلاعات بیشتر...


تاثیر نهج البلاغه بر ادب پارسی

(تعداد رای: 3)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (29%)

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90        +پاسخنامه  

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89          

نیمسال اول              90- 89          

نیمسال اول              89- 88           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

تاریخ تحلیلی حضرت امیر (ع) 1
اطلاعات بیشتر...


تاریخ تحلیلی حضرت امیر (ع) 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (15%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه 

نیمسال دوم              90- 89         

نیمسال اول              90- 89         

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

 تاریخ تحلیلی حضرت امیر (ع)  2
اطلاعات بیشتر...


تاریخ تحلیلی حضرت امیر (ع) 2

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه  

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه  

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

تاریخ سیاسی اجتماعی اسلام تا411 ه.ق
اطلاعات بیشتر...


تاریخ سیاسی اجتماعی اسلام تا411 ه.ق

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (17%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92        +پاسخنامه  

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90         +پاسخنامه  

نیمسال اول              90- 89       

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

توحید
اطلاعات بیشتر...


توحید

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (29%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92         +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

زبان انگليسي
اطلاعات بیشتر...


زبان انگليسي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              91- 90  

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

علوم بلاغي کد 1220326
اطلاعات بیشتر...


علوم بلاغي کد 1220326

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (29%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90  

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

علوم نهج البلاغه 1
اطلاعات بیشتر...


علوم نهج البلاغه 1

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90  

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89          

نیمسال اول              90- 89          

نیمسال اول              89- 88           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

علوم نهج البلاغه 2
اطلاعات بیشتر...


علوم نهج البلاغه 2

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (15%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89          

نیمسال اول              90- 89          

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

مباني فهم و نقد حديث
اطلاعات بیشتر...


مباني فهم و نقد حديث

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

تابستان 90

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

متون ادبی در راستای نهج البلاعه
اطلاعات بیشتر...


متون ادبی در راستای نهج البلاعه

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (17%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              91- 90  

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89          

نیمسال اول              90- 89          

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

معاد
اطلاعات بیشتر...


معاد

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال دوم              93-92        +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90         +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

نبوت و امامت
اطلاعات بیشتر...


نبوت و امامت

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89          

نیمسال اول              90- 89          

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

نحو كاربردي
اطلاعات بیشتر...


نحو كاربردي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (23%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

تابستان 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90  

تابستان 90

نیمسال اول              90- 89          

نیمسال اول              89- 88           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

نقد ادبی
اطلاعات بیشتر...


نقد ادبی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90           +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

درایة الحدیث
اطلاعات بیشتر...


درایة الحدیث

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

روش تحقیق درعلوم اسلامی
اطلاعات بیشتر...


روش تحقیق درعلوم اسلامی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92

تابستان 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89

 

شناخت نهج البلاغه 1
اطلاعات بیشتر...


شناخت نهج البلاغه 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (17%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

تابستان 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

 

علوم بلاغی کد 1220080
اطلاعات بیشتر...


علوم بلاغی کد 1220080

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

تابستان 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

قرائت و درک متون عربی
اطلاعات بیشتر...


قرائت و درک متون عربی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

تابستان 92

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90