کاتالوگ
پر بازدیدترین محصولات
حـقــــــــوق خـصـــوصـی صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش الهیات و علوم اسلامی :: حـقــــــــوق خـصـــوصـی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته حقوق خصوصی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

آیين دادرسي مدني
اطلاعات بیشتر...


آیين دادرسي مدني

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (15%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89          

نیمسال اول              90- 89          

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

آيين نگارش آراي قضایي
اطلاعات بیشتر...


آيين نگارش آراي قضایي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (13%)

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90   

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89          

نیمسال اول              90- 89          

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

اجراي احكام و اسناد
اطلاعات بیشتر...


اجراي احكام و اسناد

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (13%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89          

نیمسال اول              90- 89       

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

اصول فقه 1
اطلاعات بیشتر...


اصول فقه 1

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (13%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

اصول فقه 2
اطلاعات بیشتر...


اصول فقه 2

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (15%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

حقوق اسلامي تطبيقي
اطلاعات بیشتر...


حقوق اسلامي تطبيقي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (13%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

حقوق بين الملل خصوصي
اطلاعات بیشتر...


حقوق بين الملل خصوصي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (13%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

حقوق تجارت
اطلاعات بیشتر...


حقوق تجارت

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (15%)

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89          

نیمسال اول              90- 89          

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

حقوق تجارت بين الملل
اطلاعات بیشتر...


حقوق تجارت بين الملل

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (15%)

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90   

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89          

نیمسال اول              90- 89          

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

حقوق دريايي
اطلاعات بیشتر...


حقوق دريايي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (17%)

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              90- 89          

نیمسال اول              90- 89          

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

حقوق رقابت تجاري
اطلاعات بیشتر...


حقوق رقابت تجاري

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (12%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92  

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

حقوق مدني 1
اطلاعات بیشتر...


حقوق مدني 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (15%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

تابستان 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90   

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

 

حقوق مدني 2 کد 1223144
اطلاعات بیشتر...


حقوق مدني 2 کد 1223144

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (17%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              92-91        برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

 

داوري هاي بين المللي
اطلاعات بیشتر...


داوري هاي بين المللي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (13%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89       

نیمسال اول              90- 89     

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

فلسفه حقوق
اطلاعات بیشتر...


فلسفه حقوق

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (13%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

قواعد فقه
اطلاعات بیشتر...


قواعد فقه

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (15%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89   

نیمسال اول              90- 89     

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

متون حقوقي به زبان خارجه
اطلاعات بیشتر...


متون حقوقي به زبان خارجه

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

متون فقه 1
اطلاعات بیشتر...


متون فقه 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (17%)

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89   

نیمسال اول              90- 89   

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

متون فقه 2
اطلاعات بیشتر...


متون فقه 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89 

نیمسال اول              90- 89   

 

مسئوليت مدني
اطلاعات بیشتر...


مسئوليت مدني

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

حقوق مدنی تطبیقی
اطلاعات بیشتر...


حقوق مدنی تطبیقی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

 

آیین دادرسی مدنی 3
اطلاعات بیشتر...


آیین دادرسی مدنی 3

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

 

ادله اثبات دعوی
اطلاعات بیشتر...


ادله اثبات دعوی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

تابستان 92

نیمسال دوم              92-91

 

حقوق تجارت 3
اطلاعات بیشتر...


حقوق تجارت 3

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

تابستان 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

 

حقوق مدنی 2 کد 1223027
اطلاعات بیشتر...


حقوق مدنی 2 کد 1223027

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

تابستان 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

 

حقوق مدنی 3 کد 1223032
اطلاعات بیشتر...


حقوق مدنی 3 کد 1223032

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (29%)

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال دوم              89- 88            رایگان

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

 

حقوق مدنی 6 کد 1223047
اطلاعات بیشتر...


حقوق مدنی 6 کد 1223047

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

 

حقوق تجارت 2

حقوق تجارت 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

 

حقوق مدنی 1 کد 1223023

حقوق مدنی 1 کد 1223023

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

 

آیین دادرسی مدنی 1 کد 1223026

آیین دادرسی مدنی 1 کد 1223026

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

 

آیین دادرسی مدنی 2 کد 1223042

آیین دادرسی مدنی 2 کد 1223042

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

 

حقوق تجارت 1 (اشخاص)

حقوق تجارت 1 (اشخاص)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91