پر بازدیدترین محصولات
مدیـــریـت اجــــرایــی صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری :: مدیـــریـت اجــــرایــی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مدیریت اجرایی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

ارتباطات بازاريابي
اطلاعات بیشتر...


ارتباطات بازاريابي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (13%)

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89          برون مرزی

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

 

بازرگاني بين الملل
اطلاعات بیشتر...


بازرگاني بين الملل

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (24%)

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال اول              93- 92          برون مرزی

 

 

نیمسال اول              93- 92         +پاسخنامه

 

نیمسال دوم              92-91          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90        برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90  

نیمسال اول              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88            رایگان

نیمسال اول              89- 88             رایگان          +پاسخنامه

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

برنامه ریزی استراتژیک
اطلاعات بیشتر...


برنامه ریزی استراتژیک

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (31%)

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90         برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89          +پاسخنامه

نیمسال دوم              89- 88            رایگان           +پاسخنامه

نیمسال اول              89- 88             رایگان

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

نیمسال اول              87- 86             رایگان

 

 تحقیقات بازاریابی
اطلاعات بیشتر...


تحقیقات بازاریابی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (15%)

نیمسال دوم              93-92  

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

تحليل استراتژي هاي سازمان هاي موفق و ناموفق
اطلاعات بیشتر...


تحليل استراتژي هاي سازمان هاي موفق و ناموفق

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92     

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89         برون مرزی

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

 

تحليل رفتار و مديريت منابع انساني
اطلاعات بیشتر...


تحليل رفتار و مديريت منابع انساني

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (37%)

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90    

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88            رایگان          +پاسخنامه

نیمسال اول              89- 88             رایگان

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

همراه با 400 نمونه تست تالیفی بصورت رایگان

 

حسابداري مديريت
اطلاعات بیشتر...


حسابداري مديريت

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (9%)

نیمسال دوم              93-92  

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90   

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89        برون مرزی

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

 

روش تحقيق
اطلاعات بیشتر...


روش تحقيق

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91         +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

 

روش تحقيق پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


روش تحقيق پيشرفته

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91          +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90 

 

روش تحقيق در مديريت
اطلاعات بیشتر...


روش تحقيق در مديريت

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92          +پاسخنامه

تابستان 92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91          +پاسخنامه

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

 

زبان تخصصی مدیریت اجرایی
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصی مدیریت اجرایی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۹۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (23%)

تابستان 93          +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92         برون مرزی

نیمسال اول              93- 92

تابستان 92          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91          +پاسخنامه

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90          +پاسخنامه

تابستان 90         برون مرزی

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89        برون مرزی

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88            رایگان          +پاسخنامه

نیمسال اول              89- 88             رایگان          +پاسخنامه

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

سازمان هاي پيچيده ديدگاه استراتژيك
اطلاعات بیشتر...


سازمان هاي پيچيده ديدگاه استراتژيك

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۸۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۷۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (12%)

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92         برون مرزی

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90       برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90  

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90       برون مرزی

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89        برون مرزی

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
اطلاعات بیشتر...


سيستم هاي اطلاعاتي مديريت

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۷۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال اول              94- 93

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92         برون مرزی

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90           برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89          +پاسخنامه

نیمسال اول              89- 88             رایگان

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

به همراه کتاب اصلی و خلاصه کامل کتاب بصورت رایگان

 

مديريت استراتژيك بازاريابي
اطلاعات بیشتر...


مديريت استراتژيك بازاريابي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (15%)

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

 

مديريت بازاريابي
اطلاعات بیشتر...


مديريت بازاريابي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (24%)

نیمسال دوم              93-92  

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91         برون مرزی

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90      برون مرزی

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88            رایگان

نیمسال اول              89- 88             رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان           +پاسخنامه

 

مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیک
اطلاعات بیشتر...


مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیک

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال اول              93- 92        برون مرزی

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91        برون مرزی

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90  

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              90- 89          +پاسخنامه

نیمسال دوم              89- 88            رایگان

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

مديريت تكنولوژي و نوآوري
اطلاعات بیشتر...


مديريت تكنولوژي و نوآوري

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90  

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89       برون مرزی

نیمسال اول              90- 89       برون مرزی

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88            رایگان          +پاسخنامه

نیمسال اول              89- 88             رایگان

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

 

 

مدیریت طرح های توسعه
اطلاعات بیشتر...


مدیریت طرح های توسعه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              90- 89          با پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89          با پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89         برون مرزی

نیمسال اول              91- 90          با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90          با پاسخنامه

نیمسال اول                92-91          با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91          با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

همراه با جزوه درسی 80 صفحه ای رایگان

 

مديريت مالي و اقتصاد مديريت
اطلاعات بیشتر...


مديريت مالي و اقتصاد مديريت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              89- 88        با پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال دوم              90- 89         برون مرزی

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              91- 90         برون مرزی

تابستان 91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              92-91         برون مرزی

نیمسال دوم              92-91        با پاسخنامه

 

مسائل جاري مديريت
اطلاعات بیشتر...


مسائل جاري مديريت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90             برون مرزی

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              91- 90          برون مرزی

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              92-91            برون مرزی   

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

مهارت هاي عمومي مديريت
اطلاعات بیشتر...


مهارت هاي عمومي مديريت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال دوم              90- 89         برون مرزی

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1
اطلاعات بیشتر...


آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91        با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92        با پاسخنامه

 

مباني سازمان و مديريت
اطلاعات بیشتر...


مباني سازمان و مديريت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              86- 85       رایگان

نیمسال دوم              86- 85      رایگان

نیمسال اول              87- 86      رایگان

تابستان 91            با پاسخنامه