پر بازدیدترین محصولات
مــــــدیـریـت بازرگـــــــانی صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری :: مــــــدیـریـت بازرگـــــــانی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مدیریت بازرگانی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

اقتصاد مديريت
اطلاعات بیشتر...


اقتصاد مديريت

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۸۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (18%)

نیمسال اول              94- 93          +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91           برون مرزی

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90          برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89         برون مرزی

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88          +پاسخنامه            رایگان

نیمسال اول              89- 88             رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

بازار شناسي و مسايل بازاریابی
اطلاعات بیشتر...


بازار شناسي و مسايل بازاریابی

(تعداد رای: 3)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (17%)

نیمسال اول              93- 92     برون مرزی سری 4

نیمسال اول              93- 92     برون مرزی سری 6

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90       برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

بازارها و نهادهاي مالي
اطلاعات بیشتر...


بازارها و نهادهاي مالي

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92- 91

نیمسال دوم              93- 92      همراه با پاسخنامه

 

بازاريابي صنعتي
اطلاعات بیشتر...


بازاريابي صنعتي

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (15%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

بررسی رفتارمصرف كننده
اطلاعات بیشتر...


بررسی رفتارمصرف كننده

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90  

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

به همراه خلاصه فصل های 1 تا 13 کتاب بصورت رایگان

 

 تئوريهاي مديريت 1
اطلاعات بیشتر...


تئوريهاي مديريت 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (10%)

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90           برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

تحقيق در عمليات پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


تحقيق در عمليات پيشرفته

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              89- 88             رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

تحقيقات بازاريابي
اطلاعات بیشتر...


تحقيقات بازاريابي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (15%)

نیمسال دوم              93-92  

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

تحليل آماري
اطلاعات بیشتر...


تحليل آماري

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال دوم              93-92  

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

حسابداري در مديريت
اطلاعات بیشتر...


حسابداري در مديريت

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

به همراه حل تمرین کتاب بصورت رایگان

 

حقوق بازرگاني بين الملل
اطلاعات بیشتر...


حقوق بازرگاني بين الملل

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92  

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

 

روش تحقيق كاريردي
اطلاعات بیشتر...


روش تحقيق كاريردي

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93-92           با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92          با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91          با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91          با پاسخنامه

 

زبان تخصصی مدیریت بازرگانی
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصی مدیریت بازرگانی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۷۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (22%)

تابستان 93          +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90          +پاسخنامه

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89          برون مرزی

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88            رایگان          +پاسخنامه

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

سازمانهاي پولي و مالي
اطلاعات بیشتر...


سازمانهاي پولي و مالي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (17%)

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

سميناردر مديريت مالي
اطلاعات بیشتر...


سميناردر مديريت مالي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90       برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

 

سيستم اطلاعاتي مديريت پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


سيستم اطلاعاتي مديريت پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۷۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال اول              94- 93

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92         برون مرزی

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90           برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89          +پاسخنامه

نیمسال اول              89- 88             رایگان

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

به همراه کتاب اصلی و خلاصه کامل کتاب بصورت رایگان

 

مباني سازمان و مديريت
اطلاعات بیشتر...


مباني سازمان و مديريت

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92 

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90 

 

مديريت استراتژيك پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


مديريت استراتژيك پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۸۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۷۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (12%)

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92         برون مرزی

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90       برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90  

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90       برون مرزی

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89        برون مرزی

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

 مديريت رفتارسازماني پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


مديريت رفتارسازماني پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (10%)

نیمسال اول              94- 93          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89         برون مرزی

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

مديريت سرمايه گذاريها
اطلاعات بیشتر...


مديريت سرمايه گذاريها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

 

مديريت صادرات و واردات
اطلاعات بیشتر...


مديريت صادرات و واردات

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

 

مديريت منابع انساني پیشرفته
اطلاعات بیشتر...


مديريت منابع انساني پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (13%)

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90  

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

به همراه خلاصه کامل درس و نمونه تست های تالیفی همراه جواب بصورت رایگان

 

مدیریت مالی 1
اطلاعات بیشتر...


مدیریت مالی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92       برون مرزی

نیمسال دوم              93-92  

تابستان 92

نیمسال اول              92-91

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

 

تجزيه و تحليل سيستم
اطلاعات بیشتر...


تجزيه و تحليل سيستم

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              92-91        همراه با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92        همراه با پاسخنامه

 

بازاریابی بین المللی
اطلاعات بیشتر...


بازاریابی بین المللی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92  

تابستان 92

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

بازار یابی و مدیریت بازار
اطلاعات بیشتر...


بازار یابی و مدیریت بازار

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92  

نیمسال اول              93- 92

تابستان 92

نیمسال اول              92-91

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90  

 

تحقیق در عملیات 1
اطلاعات بیشتر...


تحقیق در عملیات 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

تابستان 91          +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
اطلاعات بیشتر...


مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

تابستان 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90   

 

مدیریت مالی 2
اطلاعات بیشتر...


مدیریت مالی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92 

تابستان 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90   

 

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (19%)

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

تابستان 92

نیمسال اول              92-91

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال دوم              89- 88          +پاسخنامه            رایگان

نیمسال اول              89- 88          +پاسخنامه             رایگان

 

اصول حسابداری 3

اصول حسابداری 3

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (19%)

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92        برون مرزی

نیمسال دوم              93-92  

نیمسال اول              93- 92        برون مرزی

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90         برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90  

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              89- 88            رایگان

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

 

آمار و کاربرد آن در مدیریت

آمار و کاربرد آن در مدیریت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92  

نیمسال دوم              91- 90  

 

روش تحقیق-مبانی روش تحقیق

روش تحقیق-مبانی روش تحقیق

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92  

تابستان 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90  

تابستان 90

نیمسال اول              90- 89

 

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92 

 

اصول سازمان و مدیریت

اصول سازمان و مدیریت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

تابستان 92

نیمسال اول              92-91

تابستان 91          +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89

 

رفتار سازمانی-مدیریت رفتار سازمانی

رفتار سازمانی-مدیریت رفتار سازمانی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۸۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول              94- 93          +پاسخنامه

تابستان 93          +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91          +پاسخنامه

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90   

نیمسال اول              91- 90          +پاسخنامه

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89          +پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89          +پاسخنامه

نیمسال دوم              89- 88           +پاسخنامه           رایگان

نیمسال اول              89- 88           +پاسخنامه           رایگان

نیمسال دوم              88- 87           +پاسخنامه          رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان