پر بازدیدترین محصولات
اقتصـــــاد اســــلامـی صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری :: اقتصـــــاد اســــلامـی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد اسلامی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

اقتصاد سنجی میانه

اقتصاد سنجی میانه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال اول              92- 91

نیمسال اول              91- 90

 

تحلیل تطبیقی اندیشه های اقتصادی متفکرین مسلمان

تحلیل تطبیقی اندیشه های اقتصادی متفکرین مسلمان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92- 91

 

توسعه و برنامه ریزی اقتصادی با مبانی اسلامی

توسعه و برنامه ریزی اقتصادی با مبانی اسلامی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال اول              92-91

 

روش شناسی اقتصاد اسلامی

روش شناسی اقتصاد اسلامی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول        92 - 91

نیمسال اول        91 - 90

 

نظریه اسلامی اقتصاد خرد اسلامی میانه

نظریه اسلامی اقتصاد خرد اسلامی میانه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول             92 - 91

 

نظریه اسلامی اقتصاد کلان اسلامی میانه

نظریه اسلامی اقتصاد کلان اسلامی میانه

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول             92 - 91

نیمسال اول            91 - 90

 

اقتصاد خرد میانه 1- اقتصاد خرد 1

اقتصاد خرد میانه 1- اقتصاد خرد 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (37%)

تابستان 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89         +پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88            رایگان

نیمسال اول              89- 88             رایگان

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

اقتصاد خرد میانه 2- اقتصاد خرد 2

اقتصاد خرد میانه 2- اقتصاد خرد 2

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (31%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89          +پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88            رایگان

نیمسال اول              89- 88           +پاسخنامه            رایگان

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

اقتصاد کلان میانه 2- اقتصاد کلان 2

اقتصاد کلان میانه 2- اقتصاد کلان 2

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (31%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89          +پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88            رایگان

نیمسال اول              89- 88             رایگان

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

اقتصاد کلان میانه 1- اقتصاد کلان 1

اقتصاد کلان میانه 1- اقتصاد کلان 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (40%)

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88            رایگان

نیمسال اول              89- 88             رایگان

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

نظام پولی و مالی اسلامی
اطلاعات بیشتر...


نظام پولی و مالی اسلامی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

 

اقتصاد سنجی

اقتصاد سنجی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

نظام اقتصادی صدر اسلام

نظام اقتصادی صدر اسلام

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91