کاتالوگ
پر بازدیدترین محصولات
تربیت بدنی و علوم ورزشي-فیزیولوژی ورزشی صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم تربیتی و روانشناسی :: تربیت بدنی و علوم ورزشي-فیزیولوژی ورزشی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته تربیت بدنی -  فیزیولوژی ورزشی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

آناتومی انسانی

آناتومی انسانی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87 

 

بیوشیمی (ورزشی)

بیوشیمی (ورزشی)

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی

پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              90- 89          رایگان

 

تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی

تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

 

تغذیه و ورزش

تغذیه و ورزش

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87 

 

آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزشی 1

آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزشی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (67%)

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

زبان تخصصی

زبان تخصصی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (67%)

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

طرح و روشهای تحلیل آماری در علوم تربیتی

طرح و روشهای تحلیل آماری در علوم تربیتی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

طرح و روشهای تحقیق در علوم تجربی

طرح و روشهای تحقیق در علوم تجربی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87   

 

علم تمرین

علم تمرین

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

فیزیولوژی انسان 1

فیزیولوژی انسان 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87 

 

فیزیولوژی انسان 2

فیزیولوژی انسان 2

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال دوم              88- 87 

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

فیزیولوژی ورزشی دوران رشد

فیزیولوژی ورزشی دوران رشد

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (67%)

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

کامپیوتر

کامپیوتر

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشهای تربیت بدنی

روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشهای تربیت بدنی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

 

 آمادگی جسمانی 1

آمادگی جسمانی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
نیمسال دوم 93-92 نیمسال اول 93- 92 نیمسال دوم 92-91 نیمسال دوم 91- 90

 

آناتومی انسانی کد 1215003

آناتومی انسانی کد 1215003

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

تابستان 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              90- 89

 

دومیدانی 1

دومیدانی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

شنا 1

شنا 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

فیزیولوژی انسانی کد 1215002

فیزیولوژی انسانی کد 1215002

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

تابستان 90

نیمسال اول              90- 89

 

فیزیولوژی ورزشی 1

فیزیولوژی ورزشی 1

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

تابستان 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

تغذیه ورزشی

تغذیه ورزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال دوم              91- 90