کاتالوگ
پر بازدیدترین محصولات
تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم تربیتی و روانشناسی :: تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته تربیت بدنی-  مدیریت ورزشی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

آشنایی با کامپیوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی

آشنایی با کامپیوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

اصول و مبانی مدیریت در سازمانهای ورزشی

اصول و مبانی مدیریت در سازمانهای ورزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی

پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              90- 89          رایگان

 

تئوری های سازمان و مدیریت

تئوری های سازمان و مدیریت

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

تجزيه و تحليل آماري پیشرفته

تجزيه و تحليل آماري پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (17%)

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی

تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

 

روش تحقیق در مدیریت ورزشی

روش تحقیق در مدیریت ورزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

 

زبان تخصصی مدیریت ورزشی

زبان تخصصی مدیریت ورزشی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (40%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

مدیریت اداری مالی

مدیریت اداری مالی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی

مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

مدیریت اوقات فراغت و روش های تفریحی

مدیریت اوقات فراغت و روش های تفریحی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

مدیریت بازاریابی ورزشی

مدیریت بازاریابی ورزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (67%)

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی

مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

نظارت و ارزشیابی در برنامه ریزی های تربیت بدنی

نظارت و ارزشیابی در برنامه ریزی های تربیت بدنی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

 

اصول و مبانی مدیریت

اصول و مبانی مدیریت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال اول              93- 92

 

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

 

آمار زیستی پیشرفته

آمار زیستی پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

 

روش های آماری و تحقیق پیشرفته

روش های آماری و تحقیق پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

 

زبان تخصصی کد 1215333

زبان تخصصی کد 1215333

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

 

سمینار در مدیریت ورزشی

سمینار در مدیریت ورزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

 

نظریه ها و مبانی اوقات فراغت

نظریه ها و مبانی اوقات فراغت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

 

نظریه های سازمان و مدیریت

نظریه های سازمان و مدیریت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92 

 

یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش

یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

 

تنیس روی میز 1

تنیس روی میز 1

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

مدیریت تاسیسات ورزشی

مدیریت تاسیسات ورزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

تابستان 92

نیمسال اول              90- 89

 

مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی ورزشی

مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی ورزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

تابستان 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

مدیریت امنیت در اماکن ورزشی

مدیریت امنیت در اماکن ورزشی

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

 

مدیریت بازاریابی در رویدادهای ورزشی

مدیریت بازاریابی در رویدادهای ورزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

 

مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی در ورزش

مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی در ورزش

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

 

روش های تحقیق در مدیریت آموزشی

روش های تحقیق در مدیریت آموزشی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              88- 87             رایگان