کاتالوگ
پر بازدیدترین محصولات
تربیت بدنی و علوم ورزشی(عمومی) صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم تربیتی و روانشناسی :: تربیت بدنی و علوم ورزشی(عمومی)

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (عمومی)


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

1   2   بعدی >>نمایش همه
حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

 آناتومي انسان گرايش عمومي
اطلاعات بیشتر...


آناتومي انسان گرايش عمومي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال اول       94 -93

نیمسال دوم       93-92 

نیمسال دوم      90 – 89  

نیمسال اول      90 – 89

نیمسال اول      88 – 87    رایگــان

 

 

اصول و فلسفه تربیت بدنی
اطلاعات بیشتر...


اصول و فلسفه تربیت بدنی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (17%)

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

بیو مکانیک عضلات
اطلاعات بیشتر...


بیو مکانیک عضلات

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال اول              88- 87

 

بیو مکانیک ورزشی
اطلاعات بیشتر...


بیو مکانیک ورزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87

 

پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی
اطلاعات بیشتر...


پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              90- 89          رایگان

 

تجزيه و تحليل آماري
اطلاعات بیشتر...


تجزيه و تحليل آماري

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (17%)

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی
اطلاعات بیشتر...


تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

 

حرکات اصلاحی و درمانی
اطلاعات بیشتر...


حرکات اصلاحی و درمانی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

رشد و تکامل حرکتی
اطلاعات بیشتر...


رشد و تکامل حرکتی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (67%)

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال اول      88 – 87     رایگـان

نیمسال دوم      88 -  87     رایگـان

 

روش تحقیق در تربیت بدنی
اطلاعات بیشتر...


روش تحقیق در تربیت بدنی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

زبان تخصصي گرايش عمومي
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصي گرايش عمومي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87

 

فيزيو لوژي ورزشي گرايش عمومي
اطلاعات بیشتر...


فيزيو لوژي ورزشي گرايش عمومي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (40%)

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
اطلاعات بیشتر...


مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

یادگیری حرکتی
اطلاعات بیشتر...


یادگیری حرکتی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (40%)

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87

 

روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشهای تربیت بدنی
اطلاعات بیشتر...


روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشهای تربیت بدنی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

 

سمینار
اطلاعات بیشتر...


سمینار

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

 

فیزیولوژی انسانی کد 1215069
اطلاعات بیشتر...


فیزیولوژی انسانی کد 1215069

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (17%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

 آمادگی جسمانی 1
اطلاعات بیشتر...


آمادگی جسمانی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

دومیدانی 1
اطلاعات بیشتر...


دومیدانی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
اطلاعات بیشتر...


سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

فیزیولوژی انسانی کد 1215002
اطلاعات بیشتر...


فیزیولوژی انسانی کد 1215002

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

تابستان 90

نیمسال اول              90- 89

 

فیزیولوژی ورزشی 1
اطلاعات بیشتر...


فیزیولوژی ورزشی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

تابستان 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

مدیریت و طرز اجرای مسابقات
اطلاعات بیشتر...


مدیریت و طرز اجرای مسابقات

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

تابستان 92

نیمسال اول              90- 89

 

بیوشیمی (ورزشی)

بیوشیمی (ورزشی)

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

حرکت شناسی ورزشی

حرکت شناسی ورزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

تابستان 92

نیمسال دوم              91- 90

 

شنا 1

شنا 1

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

آسیب شناسی ورزشی

آسیب شناسی ورزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

 

بسکتبال 1

بسکتبال 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

روانشناسی کودک و نوجوان

روانشناسی کودک و نوجوان

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92 

 

روش های نوین تدریس

روش های نوین تدریس

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

 

ژیمناستیک 1

ژیمناستیک 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

فیزیولوژی ورزشی 2

فیزیولوژی ورزشی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

مبانی برنامه ریزی آموزشی

مبانی برنامه ریزی آموزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

 

مقدمات بیومکانیک ورزشی

مقدمات بیومکانیک ورزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

تابستان 92

 

مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی ورزشی

مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی ورزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

تابستان 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

اصول و فلسفه تربیت بدنی

اصول و فلسفه تربیت بدنی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

تابستان 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90 

 

هندبال 1

هندبال 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

یادگیری حرکتی

یادگیری حرکتی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

والیبال 1

والیبال 1

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

تنیس روی میز 1

تنیس روی میز 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

آناتومی انسانی کد 1215003

آناتومی انسانی کد 1215003

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

تابستان 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              90- 89

 

فوتبال 1

فوتبال 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

 

رشد و تکامل حرکتی

رشد و تکامل حرکتی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

 

حقوق ورزشی

حقوق ورزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

 

مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی

مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90   

 

تربیت بدنی و ورزش معلولین

تربیت بدنی و ورزش معلولین

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90 

 

بهداشت ورزشی

بهداشت ورزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

 

کمک های اولیه

کمک های اولیه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90 

1   2   بعدی >>نمایش همه