کاتالوگ
پر بازدیدترین محصولات
علوم کتابداری واطلاع رسانی صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم تربیتی و روانشناسی :: علوم کتابداری واطلاع رسانی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته علوم کتابداری واطلاع رسانی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

اينترنت و شبكه هاي اطلاعاتي
اطلاعات بیشتر...


اينترنت و شبكه هاي اطلاعاتي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول     90 - 89

نیمسال دوم    90 - 89 

تابستــــــان      90

 

چكيده نويسي و نمايه سازي
اطلاعات بیشتر...


چكيده نويسي و نمايه سازي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87

 

ذخيره و بازيابي اطلاعات
اطلاعات بیشتر...


ذخيره و بازيابي اطلاعات

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (40%)

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

روش تحقيق
اطلاعات بیشتر...


روش تحقيق

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول          88 - 87 

نیمسال دوم         90 - 89

نیمسال اول          90 - 89   

تابســـــتان           90

نیمسال اول          94- 93

 

فهرست نويسي و رده بندي پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


فهرست نويسي و رده بندي پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

 

كتابخانه هاي ديجيتالي
اطلاعات بیشتر...


كتابخانه هاي ديجيتالي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

 

مباني علم اطلاع رساني
اطلاعات بیشتر...


مباني علم اطلاع رساني

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول  88 - 87  

نیمسال اول  90 - 89 

نیمسال دوم  90 - 89

تابستــــــان   90 

 

مديريت مجموعه (منابع چاپی والکترونیکی)
اطلاعات بیشتر...


مديريت مجموعه (منابع چاپی والکترونیکی)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87

 

آمار در کتابداری و اطلاع رسانی
اطلاعات بیشتر...


آمار در کتابداری و اطلاع رسانی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

 

داده پردازی
اطلاعات بیشتر...


داده پردازی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

 

سازمان واداره مراکزمدارک وکتابخانه های تخصصی
اطلاعات بیشتر...


سازمان واداره مراکزمدارک وکتابخانه های تخصصی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

 

مدیریت اطلاعات و دانش
اطلاعات بیشتر...


مدیریت اطلاعات و دانش

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

 

مرجع شناسی اختصاصی کد 1224052
اطلاعات بیشتر...


مرجع شناسی اختصاصی کد 1224052

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

 

نظریه و روشهای خدمات مرجع
اطلاعات بیشتر...


نظریه و روشهای خدمات مرجع

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

 

مرجع شناسی
اطلاعات بیشتر...


مرجع شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

 

جستجو در منابع اطلاعاتی
اطلاعات بیشتر...


جستجو در منابع اطلاعاتی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92- 91

نیمسال دوم              90- 89

 

سازماندهی مواد
اطلاعات بیشتر...


سازماندهی مواد

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87

 

فراهم آوری و توسعه مجموعه

فراهم آوری و توسعه مجموعه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

 

اصول و روشهای مطالعه مستقل

اصول و روشهای مطالعه مستقل

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه