کاتالوگ
پر بازدیدترین محصولات
علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم تربیتی و روانشناسی :: علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور

رشته علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

آماراستنباطي پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


آماراستنباطي پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (45%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91        

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال اول              89- 88           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

اصول و روشهاي آموزش مداوم بزرگسالان
اطلاعات بیشتر...


اصول و روشهاي آموزش مداوم بزرگسالان

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (15%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87

 

اصول و روشهاي ارزشيابي دربرنامه ریزی درسی
اطلاعات بیشتر...


اصول و روشهاي ارزشيابي دربرنامه ریزی درسی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (37%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92         +پاسخنامه

نیمسال اول               93-92

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              91- 90         +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89          رایگان

نیمسال دوم              89- 88          رایگان

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

اصول و روشهاي برنامه ريزي درسي
اطلاعات بیشتر...


اصول و روشهاي برنامه ريزي درسي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (29%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              93- 92          برون مرزی

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91-90          +پاسخنامه

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

برنامه ريزي آموزش و پرورش پيش دبستاني
اطلاعات بیشتر...


برنامه ريزي آموزش و پرورش پيش دبستاني

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (23%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92        +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90        +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

برنامه ريزي درسي در دوره راهنمايي ودبیرستان
اطلاعات بیشتر...


برنامه ريزي درسي در دوره راهنمايي ودبیرستان

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (29%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال دوم              89- 88           رایگان

 

برنامه ريزي درسي آموزش وپرورش دبستاني
اطلاعات بیشتر...


برنامه ريزي درسي آموزش وپرورش دبستاني

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (29%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (38%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال دوم              89- 88           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

روشهای تحقيق پيشرفته و کاربرد کامپیوتر در علوم تربیتی
اطلاعات بیشتر...


روشهای تحقيق پيشرفته و کاربرد کامپیوتر در علوم تربیتی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (12%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              93- 92           برون مرزی

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              92-91           برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

روشهاي تدريس پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


روشهاي تدريس پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (29%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              93- 92          برون مرزی

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

زبان تخصصي ،برنامه ریزی درسی
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصي ،برنامه ریزی درسی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (29%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92        +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90        +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

فنآوري آموزشي پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


فنآوري آموزشي پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (15%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90         +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول             88- 87          رایگان

 

كاربرد تئوريها و اصول يادگيري در برنامه ریزی درسی
اطلاعات بیشتر...


كاربرد تئوريها و اصول يادگيري در برنامه ریزی درسی

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (40%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              92-91           برون مرزی

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال دوم              89- 88           رایگان

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

مديريت فرآيند آموزشي
اطلاعات بیشتر...


مديريت فرآيند آموزشي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (23%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90        +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

مكاتب فلسفي و آراء تربيتي
اطلاعات بیشتر...


مكاتب فلسفي و آراء تربيتي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال (39%)

نیمسال اول              94- 93        +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              93- 92         برون مرزی

​تابستان 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال دوم              89- 88           رایگان

نیمسال اول              89- 88           رایگان

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

نظريه هاي برنامه ريزي درسي
اطلاعات بیشتر...


نظريه هاي برنامه ريزي درسي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال دوم             93- 92         +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92         جامع برون مرزی

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

علوم تربیتی حدود و قلمرو آن
اطلاعات بیشتر...


علوم تربیتی حدود و قلمرو آن

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90       +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

 

اصول برنامه ريزي درسی
اطلاعات بیشتر...


اصول برنامه ريزي درسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول               94-93

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

روشهای آماری در علوم تربیتی

روشهای آماری در علوم تربیتی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91       +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91       +پاسخنامه

تابستان 91       +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90       +پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88            رایگان

نیمسال اول              89- 88             رایگان

 

اصول و فلسفه آموزش و پرورش

اصول و فلسفه آموزش و پرورش

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال دوم              93- 92

نیمسال اول              93- 92           +پاسخنامه

نیمسال دوم             91- 90

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88           رایگان

نیمسال اول              89- 88           رایگان

 

مدیریت فرآیند آموزش

مدیریت فرآیند آموزش

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه