پر بازدیدترین محصولات
filesell
تاریخ اسلام صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم اجتماعی :: تاریخ اسلام

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور ارشد رشته تاریخ اسلام

جستجوی اقلام بر اساس پارامتر
نام:
قیمت: از ریال
تا ریال
جستجو در دسته بندی های زیرینزبان عربي، قرائت متون تاريخي به زبان عربي
اطلاعات بیشتر...


زبان عربي، قرائت متون تاريخي به زبان عربي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              88- 87         رایگان

نیمسال دوم              88- 87         رایگان

تابستان 90         رایگان

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

شناسايي و مطالعه اسناد و كتيبه ها
اطلاعات بیشتر...


شناسايي و مطالعه اسناد و كتيبه ها

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              88- 87           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

فلسفه تاريخ
اطلاعات بیشتر...


فلسفه تاريخ

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (30%)

نیمسال اول              88- 87          رایگان

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

تابستان 90          رایگان

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              92-91            برون مرزی

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              93- 92           برون مرزی

نیمسال اول              93- 92          جامع برون مرزی

نیمسال اول              94- 93

 

شناخت و نقد منابع وماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام
اطلاعات بیشتر...


شناخت و نقد منابع وماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92