پر بازدیدترین محصولات
تاریخ اسلام صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم اجتماعی :: تاریخ اسلام

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور ارشد رشته تاریخ اسلام

جستجوی اقلام بر اساس پارامتر
نام:
قیمت: از ریال
تا ریال
جستجو در دسته بندی های زیرین


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

زبان عربي، قرائت متون تاريخي به زبان عربي
اطلاعات بیشتر...


زبان عربي، قرائت متون تاريخي به زبان عربي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              88- 87         رایگان

نیمسال دوم              88- 87         رایگان

تابستان 90         رایگان

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

شناسايي و مطالعه اسناد و كتيبه ها
اطلاعات بیشتر...


شناسايي و مطالعه اسناد و كتيبه ها

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              88- 87           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

فلسفه تاريخ
اطلاعات بیشتر...


فلسفه تاريخ

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (30%)

نیمسال اول              88- 87          رایگان

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

تابستان 90          رایگان

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              92-91            برون مرزی

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              93- 92           برون مرزی

نیمسال اول              93- 92          جامع برون مرزی

نیمسال اول              94- 93

 

شناخت و نقد منابع وماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام
اطلاعات بیشتر...


شناخت و نقد منابع وماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92