پر بازدیدترین محصولات
filesell
مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم کشاورزی :: مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مهندسی کشاورزی - توسعه روستاییحفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 6)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

اصول اقتصاد کشاورزی
اطلاعات بیشتر...


اصول اقتصاد کشاورزی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول             93 - 92

 

جامعه شناسی روستایی
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسی روستایی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول             93 - 92

 

مدیریت تعاونی ها
اطلاعات بیشتر...


مدیریت تعاونی ها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول             93 - 92

 

مدیریت توسعه
اطلاعات بیشتر...


مدیریت توسعه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول             92 - 91

نیمسال اول             93 - 92