پر بازدیدترین محصولات
اقتصادکشاورزی - مدیریت و تولید صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم کشاورزی :: اقتصادکشاورزی - مدیریت و تولید

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصادکشاورزی - مدیریت و تولید


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

آمارگیری نمونه ای
اطلاعات بیشتر...


آمارگیری نمونه ای

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم           92 - 91

 

 اقتصاد کلان 3
اطلاعات بیشتر...


اقتصاد کلان 3

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم           92 - 91

 

تامین مالی در بخش کشاورزی
اطلاعات بیشتر...


تامین مالی در بخش کشاورزی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم           92 - 91

 

تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی
اطلاعات بیشتر...


تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول             93 - 92

 

کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی
اطلاعات بیشتر...


کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم           92 - 91